• ความหมายของพิธีคันชิเอะ (寛師会) คืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2015 หน้า 47-50     คำถาม: ความหมายของพิธีคันชิเอะ (寛師会) คืออะไร? คันชิเอะคือพิธีประจำปีเพื่อรำลึกถึงการดับขันธ์ของพระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนิน พระนิชิ…

 • พวกเราสวดไดโมขุทำไม?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู วารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2015 หน้า 47-50   คำถาม: พวกเราสวดไดโมขุทำไม? การปฏิบัติที่ถูกต้อง โชได (การสวดไดโมขุ) หมายถึงสวดไดโมขุแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวในขณะที่เชื่อในสิ่งสักการะแห่งคำสอนแท้ (ฮนม…

 • ทำไมพวกเราต้องไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิ?

  ป้ายบอกทางความศรัทธา จากวารสารเมียวเคียว มีนาคม 2014 (หน้า 8-9 และ 11-13)   ทำไมพวกเราต้องไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิ? พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “บุคคลและธรรมะ” ดังต่อไปนี้: “ผู้ที่เดินทางมาสถานที่นี้เพื่อแสดงความเคารพจะกำจัดกรรมด้านลบซึ่…

 • กรรมคืออะไร?

  คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน กรรม (Karma) วารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2014 (หน้า 72-75)   “กรรม” (karma) คือการแปลมาจากคำ “กัมมัง” (karman) ในภาษาสันสกฤต  หมายถึงการกระทำทั้งหมดบนฐานความคิด คำพูด และการกระทำ กรรมคือเหตุของทั้งผลด้านบวกและลบในชีวิต กรรม…

 • พระนิชิอุ โชนินคือใคร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2016 หน้า 18-21 การเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้จริง พระสังฆราชองค์ที่ 9 พระนิชิอุ โชนินเกิดในเดือนเมษายน ค.ศ.1402 (ปีที่ 9 แห่งสมัยโอเออิ) ณ บ้านพักของนันโจในอูเอโนะใกล้…

 • WHO WAS NICHIU SHONIN?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE OCTOBER 2016, PP. 18-21 A Journey to Propagate True Buddhism The Ninth High Priest Nichiu Shonin was born in April of 1402 (the ninth year of Oei) at the Nanjo residence in Uen…

 • การบีฑาธรรมที่ โคมัตสึบาระคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ธันวาคม 2014 หน้า 14-17 พระนิชิเร็น ไดโชนินประสบในสิ่งที่ถูกเรียกว่า “การบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งและการบีฑาธรรมเล็กน้อยนับไม่ถ้วน” (ในการบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งแต่ละครั้งเกือบจะทำให้ท…

 • WHAT IS THE KOMATSUBARA PERSECUTION ?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE DECEMBER 2014, PP. 14-17 Nichiren Daishonin encountered what is called the “four great persecutions and countless minor persecutions.” (Each of the four great persecutions almo…

 • จดหมายทัดทานคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2014 หน้า 14-17 พิธีสำคัญที่สุดสำหรับพระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชู คือ พิธีโอเอชิกิ พวกเราส่วนใหญ่ฉลองพิธีนี้ในวันที่ 13 ตุลาคมหรือใกล้กับวันนั้น ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประก…

 • WHAT ARE LETTERS OF REMONSTRATION?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGZINE OCTOBER 2014, PP.14-17 The most significant ceremony for priesthood and laity of Nichiren Shoshu is the Oeshiki Ceremony. Most of us cerebrate this ceremony last October 13th or…

Risikokompetenz und körperwahrnehmung von männlichen jugendlichen hausarbeiten schreiben lassen am 06