• “ความสุขที่แท้จริง”คืออะไร?

  “ความสุขที่แท้จริง”คืออะไร? เมื่อผู้คนเผชิญความทุกข์ยาก ความเศร้าโศก หรือความลำบาก พวกเขาจะพยายามหาวิธีที่รวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุดเพื่อแก้หรือเอาชนะปัญหาเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม มันไม่ง่ายเลยที่จะค้นพบสาเหตุพื้นฐานแห่งความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ เนื่อง…

 • What is "True Happiness"?

  What is “True Happiness”? When people encounter hardships, sorrows or difficulties, they will try to find the fastest and easiest way to solve or overcome these problems. However, it is never simple nor easy to discover the root cause of suffering in h…

 • ข้าพเจ้าจะเริ่มอย่างไร?

  ข้าพเจ้าจะเริ่มอย่างไร? จงเริ่มโดยการสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือเป็นเวลาอย่างน้อย 5 หรือ 10 นาทีทุกเช้าและเย็น โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท่าน  จงพยายามอย่างสม่ำเสมอ  ความรู้สึกผิด(ที่ทำไม่ได้ทุกวัน)ไม่ไ…

 • กุศลผลบุญของการปฏิบัติศาสนาพุทธแท้

  กุศลผลบุญของการปฏิบัติศาสนาพุทธแท้ กุศลผลบุญยิ่งใหญ่ที่สุดจากการปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็น โชชูคือการบรรลุการรู้แจ้งหรือพุทธภาวะ สภาพชีวิตแห่งความสุขมั่นคงและปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงตลอดกาลเรื่องชีวิต  ขณะที่พวกเราปฏิบัติวันแล้ววันเล่าและพยายาม…

 • The Benefit of Practicing True Buddhism

  The Benefit of Practicing True Buddhism The greatest benefit of Nichiren Shoshu Buddhist practice is attaining enlightenment or Buddhahood, the life condition of unshakable happiness and the wisdom to grasp the eternal truth of life. As we practice day…

 • นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวคืออะไร?

  นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวคืออะไร? ในอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น (คูอน กันโจะ) พระพุทธะแท้ตั้งชื่อธรรมะสูงสุดหรือตัวตนแท้จริงของชีวิตในจักรวาลว่านัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว  ในมุมมองของบุคคล ชีวิตของพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนินตัวท่านเองคือ “นัม-เมียวโ…

 • What is Nam-Myoho-Renge-Kyo?

  What is Nam-Myoho-Renge-Kyo? In the infinite past of kuon-ganjo, the True Buddha named the ultimate Law or true entity of life in the universe as Nam-Myoho-Renge-Kyo. In view of the person, the life of the True Buddha, Nichiren Daishonin himself is “Na…

 • บ่อยครั้งบทธรรมนิพนธ์ (โกโช่) กล่าวถึงการกำจัดกิเลสของพวกเรา แต่ก็ได้กล่าวว่ากิเลสคือการรู้แจ้ง(บนโนะ โซะกุ โบได) เช่นกัน ทั้งสองคำกล่าวเป็นจริงได้อย่างไร?

  ถาม: บ่อยครั้งบทธรรมนิพนธ์ (โกโช่) กล่าวถึงการกำจัดกิเลสของพวกเรา แต่ก็ได้กล่าวว่ากิเลสคือการรู้แจ้ง(บนโนะ โซะกุ โบได) เช่นกัน ทั้งสองคำกล่าวเป็นจริงได้อย่างไร? ตอบ: ตามคำสอนหินยาน เนื่องจากความหลงผิดและกิเลสโดยทั่วไปทำหน้าที่บดบังธรรมชาติพุทธะและขัดขว…

 • The Gosho often references eradicating our earthly desires, but it also says that earthly desires equal enlightenment. How can both be true?

  Q: The Gosho often references eradicating our earthly desires, but it also says that earthly desires equal enlightenment. How can both be true? A: According to the Hinayana teachings, since illusions and earthly desires generally work to obscure the Bu…

 • เวลาเร็วที่สุดซึ่งพวกเราสามารถสวดมนต์วาระเย็น? และเวลาช้าที่สุดซึ่งพวกเราสามารถสวดมนต์วาระเช้า?

  ถาม: เวลาเร็วที่สุดซึ่งพวกเราสามารถสวดมนต์วาระเย็น?  และเวลาช้าที่สุดซึ่งพวกเราสามารถสวดมนต์วาระเช้า?   ตอบ:ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน ว่าต้องสวดมนต์วาระเช้าและเย็นเวลาใด  ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตหรือเวลาทำงานของบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การสว…

Risikokompetenz und körperwahrnehmung von männlichen jugendlichen hausarbeiten schreiben lassen am 06