บทธรรมนิพนธ์ “การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ” ตอน 2

โอโกะ – พฤศจิกายน 2016 วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ พ…

บทธรรมนิพนธ์ “การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ” ตอน 3

โอโกะ – ธันวาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ พระ…

การเวียนว่ายใน 6 หนทาง (รกกึโด รินเนะ)

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – พฤษภาคม 2018   บท “กุศ…

ความศรัทธาและการปฏิบัติในแนวทางเดียวกับวัดใหญ่

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – เมษายน 2018      …

การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ ตอน 1

โอโกะ – กันยายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร…

บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 7(จบ)

โอโกะ – สิงหาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร…

คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018 บัดนี้คือ…