สาสน์ปีใหม่ 2019 จากหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

สาสน์ปีใหม่ 2019 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่…

สาสน์ปีใหม่ 2019 จากพระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน

สาสน์ปีใหม่ 2019 พระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน 1 มกราคม 20…

ความสำคัญของ “อิไต โดชิน”

วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ นิทานในศาสนาพุทธ ความสำค…

ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ

ป้ายบอกทางความศรัทธา ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรร…

กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน

กุญแจที่นำไปสู่การปฏิบัติความศรัทธา กุญแจที่นำไปสู่การบ…

บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ  ตุลาคม 2018   บทธรรมนิพ…

 Mikhail Grabovski Authentic Jersey