คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018 บัดนี้คือ…

บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 6

โอโกะ – กรกฎาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร…

บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 5

โอโกะ – มิถุนายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโป…

บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 4

โอโกะ – พฤษภาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร…

การปฏิบัติชะคุบุขุและพฤติกรรมของผู้คน

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – กุมภาพันธ์ 2018 นี่คื…

ความสำคัญของ “信ชิน” (ความศรัทธา) อักษรเดียว

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มกราคม 2018 สุขสันต์วันปีให…

สาสน์ปีใหม่ 2018

สาสน์ปีใหม่ 2018 พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน 1 มกราคม 201…

มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – ธันวาคม 2017 ในบั้นปลายชีวิ…

 Mikhail Grabovski Authentic Jersey