• แนะนำศาสนาพุทธแท้

    วัตถุประสงค์การปฏิบัติสวดมนต์ เพื่อปลุกชีวิตพุทธะภายในตัวเราให้ตื่น เพื่อให้ได้ผลบุญแห่งปัญญา และความสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น และมีชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุข   ปฏิบัติอย่างไรในศาสนาพุทธแท้ สามสิ่…

  • การปฏิบัติและความศรัทธาอย่างมุ่งมั่นที่ไม่เคยถดถอย

    การปฏิบัติและความศรัทธาอย่างมุ่งมั่นที่ไม่เคยถดถอย (The Determination to Never Slacken in One’s Faith and Practice)   ฝ่ายต่างประเทศได้ประกาศวัตถุประสงค์แห่งการปฏิบัติศรัทธาประจำปี 2009 ซึ่งมี 3 ประการ ดังนี้ เพื่อการเดินทางไปร่วมพิธี ครบรอบ 750 ป…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered