• การยื่น ริชโช อันโคะคุ รน

              พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียน “ริชโช อันโคะคุ รน” (หนังสือการยังสันติสุขสู่บ้านเมืองด้วยการเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้) โดยมีวัตถุประสงค์เตือนรัฐบาลเรื่องนโยบายศาสนาแห่งชาติ หนังสือฉบับนี้มอบผ่านยาโด…

 • ทำไมพวกเราจึงเผชิญปัญหา ทั้งๆ ที่ปฏิบัติศาสนาพุทธแท้

 • การสถาปนาศาสนาพุทธแท้

  ณ ยอดเขาเซอิโชซึ่งรายล้อมไปด้วยป่าคาซางะโมริ พระนิชิเร็น ไดโชนินยืนตามลำพังกำลังรอคอยดวงอาทิตย์ขึ้น นี่คือตอนเช้าของวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1253 (ปีที่ 5 แห่งสมัยเค็นโช)  ท่านหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์และสกลจักรวาล เริ่มสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว นัม-เ…

 • การเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน

  การเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน               ในมหาสันนิบาตสูตร (ไดจูกุสูตร)1 พระศากยมุนีเทศนา 3 สมัยภายหลังการปรินิพพานของพระองค์  พระองค์พยากรณ์ว่าสมัยโชโบ2 โซโบ3 และต่อมามัปโป4 เกิดขึ้นต…

 • แนะนำศาสนาพุทธแท้

  วัตถุประสงค์การปฏิบัติสวดมนต์ เพื่อปลุกชีวิตพุทธะภายในตัวเราให้ตื่น เพื่อให้ได้ผลบุญแห่งปัญญา และความสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น และมีชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุข   ปฏิบัติอย่างไรในศาสนาพุทธแท้ สามสิ่…

 • การปฏิบัติและความศรัทธาอย่างมุ่งมั่นที่ไม่เคยถดถอย

  การปฏิบัติและความศรัทธาอย่างมุ่งมั่นที่ไม่เคยถดถอย (The Determination to Never Slacken in One’s Faith and Practice)   ฝ่ายต่างประเทศได้ประกาศวัตถุประสงค์แห่งการปฏิบัติศรัทธาประจำปี 2009 ซึ่งมี 3 ประการ ดังนี้ เพื่อการเดินทางไปร่วมพิธี ครบรอบ 750 ป…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered