• บทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (法華初心成仏抄 ฮกเขะ โชชิน โจบุตสึ-โช)

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – กุมภาพันธ์ 2019 บทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (法華初心成仏抄 ฮกเขะ โชชิน โจบุตสึ-โช) “ผู้คนบนโลกทุกวันนี้หันหลังให้กับสัทธรรมปุณฑริกสูตรและ ด้วยความผิดนี้ พวกเขาจะตกนรกอย่างแน่นอน  …

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์ 2019

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมรับรอง,วัดใหญ่ไทเซคิจิ,ประเทศญี่ปุ่น 3 กุมภาพันธ์ 2019 ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่อ…

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมกราคม 2019

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมกราคม ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น 1 มกราคม 2019   ในปีที่ 767 แห่งการสถาปนาศาสนาพุทธแท้ “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ”, อาตมาขอสว…

 • บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายถึงพี่น้อง [อิเคงามิ]"

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มกราคม 2019 บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงพี่น้อง [อิเคงามิ]” (兄弟抄 เคียวได-โช) “มารจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าท่านสอนคำสอนนี้แก่ผู้อื่น ถ้ามารเหล่านี้ไม่แข่งกันมาขัดขวาง ก็ไม่มีทางรู้ว่านี่คือคำสอนแท้ ข้อความหนึ่งใน[มหาสมถวิปัสสนา]ม้ว…

 • สาสน์ปีใหม่ 2019 จากหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

  สาสน์ปีใหม่ 2019 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 1 มกราคม 2019 ถึงพระสงฆ์ของนิชิเร็น โชชูทุกรูปที่ประจำอยู่ต่างประเทศและสมาชิกฮกเคโคทั่วโลก: สุขสันต์วันปีใหม่ 2019! ในวันแรกของปีนี้ อาตมาขออวยพรวันขึ้นปีใหม่อย่างจริงใจแก่ทุกท่าน และอ…

 • สาสน์ปีใหม่ 2019 จากพระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน

  สาสน์ปีใหม่ 2019 พระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน 1 มกราคม 2019 ขณะที่พวกเราต้อนรับปีใหม่ ปีที่ 767 ตั้งแต่การสถาปนาศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน  อาตมาดีใจอย่างยิ่งที่อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจร่าเริง และอาตมาดีใจมากที่นายโคอิจิโร่…

 • ความสำคัญของ “อิไต โดชิน”

  วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ นิทานในศาสนาพุทธ ความสำคัญของ “อิไต โดชิน” กาลครั้งหนึ่ง นกกระทาจำนวนพันๆตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง  มีทั้งนกกระทาวัยกระเตาะและชราและป่าระงมไปด้วยเสียงทุกวัน ตลอดทั้งวัน นกกระทากินผลไม้ แทะใบไม้และกินไส้เดือน ทุกวัน นกกระ…

 • ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ

  ป้ายบอกทางความศรัทธา ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ จากวารสารเมียวเคียว, พฤษภาคม 2013 (หน้า 8-9, 11-13)   ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงแม่ของโอโตะ โกเซ็น” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอน: “ในบรรดาสาวกมากมายของพระศากยมุนีพุทธะ มี 10 รูปซึ่งถือว่าเป็…

 • กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน

  กุญแจที่นำไปสู่การปฏิบัติความศรัทธา กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน วารสารเมียวเคียว มิถุนายน 2014 (หน้า 11-13)   ขณะที่พวกเราทำความรู้จักกับบางคนมากขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือการเดินทาง ซึ่งทำให้พวกเรามีความสนิทกันมากขึ้น หรือทำให…

 • บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ  ตุลาคม 2018   บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”  “ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีโชจุกับชะคุบุขุเหมือนน้ำกับไฟ  ไฟเกลียดชังน้ำ ในขณะที่น้ำเกลียดชังไฟ ผู้ปฏิบัติโชจุดูถูกวิธีชะคุบุขุ ในขณะที่ ผู้ที่ทำชะคุบุขุเป็นทุกข์เกี่ยวกับวิธีโชจุ เมื…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered