• สาสน์ปีใหม่ 2019 จากหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

  สาสน์ปีใหม่ 2019 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 1 มกราคม 2019 ถึงพระสงฆ์ของนิชิเร็น โชชูทุกรูปที่ประจำอยู่ต่างประเทศและสมาชิกฮกเคโคทั่วโลก: สุขสันต์วันปีใหม่ 2019! ในวันแรกของปีนี้ อาตมาขออวยพรวันขึ้นปีใหม่อย่างจริงใจแก่ทุกท่าน และอ…

 • สาสน์ปีใหม่ 2019 จากพระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน

  สาสน์ปีใหม่ 2019 พระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน 1 มกราคม 2019 ขณะที่พวกเราต้อนรับปีใหม่ ปีที่ 767 ตั้งแต่การสถาปนาศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน  อาตมาดีใจอย่างยิ่งที่อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจร่าเริง และอาตมาดีใจมากที่นายโคอิจิโร่…

 • ความสำคัญของ “อิไต โดชิน”

  วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ นิทานในศาสนาพุทธ ความสำคัญของ “อิไต โดชิน” กาลครั้งหนึ่ง นกกระทาจำนวนพันๆตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง  มีทั้งนกกระทาวัยกระเตาะและชราและป่าระงมไปด้วยเสียงทุกวัน ตลอดทั้งวัน นกกระทากินผลไม้ แทะใบไม้และกินไส้เดือน ทุกวัน นกกระ…

 • ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ

  ป้ายบอกทางความศรัทธา ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ จากวารสารเมียวเคียว, พฤษภาคม 2013 (หน้า 8-9, 11-13)   ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงแม่ของโอโตะ โกเซ็น” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอน: “ในบรรดาสาวกมากมายของพระศากยมุนีพุทธะ มี 10 รูปซึ่งถือว่าเป็…

 • กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน

  กุญแจที่นำไปสู่การปฏิบัติความศรัทธา กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน วารสารเมียวเคียว มิถุนายน 2014 (หน้า 11-13)   ขณะที่พวกเราทำความรู้จักกับบางคนมากขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือการเดินทาง ซึ่งทำให้พวกเรามีความสนิทกันมากขึ้น หรือทำให…

 • บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ  ตุลาคม 2018   บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”  “ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีโชจุกับชะคุบุขุเหมือนน้ำกับไฟ  ไฟเกลียดชังน้ำ ในขณะที่น้ำเกลียดชังไฟ ผู้ปฏิบัติโชจุดูถูกวิธีชะคุบุขุ ในขณะที่ ผู้ที่ทำชะคุบุขุเป็นทุกข์เกี่ยวกับวิธีโชจุ เมื…

 • Guidance from Sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the Occasion of the September Kosen-rufu Shodai Ceremony 2018

  Guidance from Sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the Occasion of the September Kosen-rufu Shodai Ceremony September2, 2018 Reception Hall, Head Temple Taisekiji   On this occasion of the September Kosen-rufu Shodai Ceremony, conducted her…

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกันยายน 2018

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกันยายน ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น 2 กันยายน 2018   ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกันยายน ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่ อาตมาปร…

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนสิงหาคม 2018

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น 5 สิงหาคม 2018 สวัสดีตอนเช้าทุกคน! ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนสิงหาคม ซึ่งประกอบในวันนี้…

 • Guidance from Sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the Occasion of the August Kōsen-rufu Shōdai Ceremony 2018

  Guidance from Sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the Occasion of the August Kōsen-rufu Shōdai Ceremony August 5, 2018 Reception Hall, Head Temple Taisekiji   Good morning, everyone! On this occasion of the August Kōsen-rufu Shōdai Ceremon…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered