• ความศรัทธาและการปฏิบัติในแนวทางเดียวกับวัดใหญ่

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – เมษายน 2018                ใน “การตีความบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” ” พระนิชิคัน โชนิน พระสังฆราชองค์ที่ 26 แห่งวัดใหญ่กล่าว:             “กุศลผลบุญแห่งการยึดมั่นโกฮนซนนี้ไม่มีขอบเขตและไม่สามารถวัดได้ และโกฮนซนมี…

 • Faith and Practice in Line with the Head Temple

  Lecture in Praise of Nichiren Daishonin April, 2018 Oko Lecture              In the Exegesis on the True Object of Worship (Kanjin no honzon-shō mondan), Nichikan Shonin, the Twenty-Sixth High Priest of the Head Temple stated:            The benef…

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ปี 2018

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น 6 พฤษภาคม 2018             ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดให…

 • Guidance from sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the occasion of the May Kosen-rufu Shodai Ceremony

  Guidance from sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the occasion of the May Kosen-rufu Shodai Ceremony May 6, 2018 Reception Hall, Head Temple Taisekiji             On this occasion of the May Kosen-rufu shodai ceremony, conducted here today at t…

 • การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ ตอน 1

  โอโกะ – กันยายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อาตมาอยากจะบรรยายคำบรรยายโอโกะว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ” คำบรรยายของวันนี้จะให้ความสนใจส่วนหนึ่งของบทธรรมนิพนธ์ดังต่อไปนี้: “อาตมาไ…

 • GOKUYO TO THE MANDALA OF MYOHO (Part 1)

  By Revernd Shotsu Nomura, September 2016 Oko Ceremony From today onwards, I would like to conduct the Oko lectures on “Gokuyo to the Mandala of Myoho”. Today’s lecture focuses on the following part of the Gosho: “I have received your Gokuyo for the Goh…

 • บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 7(จบ)

  โอโกะ – สิงหาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ขอขอบคุณมากสำหรับการร่วมพิธีสำคัญพิธีโอโกะเดือนสิงหาคมทั้งๆที่ภารกิจยุ่ง วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ต่อ คำบรรยายนี้จะเป็นคำบรรยายตอนที่ 7 ของบทธ…

 • REPLY TO KYO'O (PART 7)

  REPLY TO KYO’O (PART 7) By Reverend Shotsu Nomura Thank you very much for attending this important August Oko Ceremony in spite of your busy schedule. Today I would like to continue the lecture on “Reply to Kyo’o”. This lecture will be the 7th lecture…

 • คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018 บัดนี้คือสมัยปัจฉิมธรรม เมื่อธรรมะบริสุทธิ์คลุมเครือและสูญหาย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าในแง่ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธคือศาสนาที่ถูกก่อตั้งโดยพระศากยมุนีพุทธะ, ที่ปรากฏตัวในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว อย่างไรก…

 • Now is the Latter Day of the Law

  Lecture in Praise of Nichiren Daishonin March, 2018 Oko Lecture It is the understanding of most people that Buddhism is historically a religion that was established by Shakyamuni Buddha, who appeared in India approximately 3,000 years ago. However, not…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered