• การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ ตอน 1

  โอโกะ – กันยายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อาตมาอยากจะบรรยายคำบรรยายโอโกะว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ” คำบรรยายของวันนี้จะให้ความสนใจส่วนหนึ่งของบทธรรมนิพนธ์ดังต่อไปนี้: “อาตมาไ…

 • GOKUYO TO THE MANDALA OF MYOHO (Part 1)

  By Revernd Shotsu Nomura, September 2016 Oko Ceremony From today onwards, I would like to conduct the Oko lectures on “Gokuyo to the Mandala of Myoho”. Today’s lecture focuses on the following part of the Gosho: “I have received your Gokuyo for the Goh…

 • บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 7(จบ)

  โอโกะ – สิงหาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ขอขอบคุณมากสำหรับการร่วมพิธีสำคัญพิธีโอโกะเดือนสิงหาคมทั้งๆที่ภารกิจยุ่ง วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ต่อ คำบรรยายนี้จะเป็นคำบรรยายตอนที่ 7 ของบทธ…

 • REPLY TO KYO'O (PART 7)

  REPLY TO KYO’O (PART 7) By Reverend Shotsu Nomura Thank you very much for attending this important August Oko Ceremony in spite of your busy schedule. Today I would like to continue the lecture on “Reply to Kyo’o”. This lecture will be the 7th lecture…

 • คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2018 บัดนี้คือสมัยปัจฉิมธรรม เมื่อธรรมะบริสุทธิ์คลุมเครือและสูญหาย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าในแง่ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธคือศาสนาที่ถูกก่อตั้งโดยพระศากยมุนีพุทธะ, ที่ปรากฏตัวในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว อย่างไรก…

 • Now is the Latter Day of the Law

  Lecture in Praise of Nichiren Daishonin March, 2018 Oko Lecture It is the understanding of most people that Buddhism is historically a religion that was established by Shakyamuni Buddha, who appeared in India approximately 3,000 years ago. However, not…

 • บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 6

  โอโกะ – กรกฎาคม 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ขอขอบคุณมากสำหรับการร่วมพิธีสำคัญพิธีโอโกะเดือนกรกฎาคม วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ต่อ ส่วนของบทธรรมนิพนธ์ที่พวกเราจะให้ความสนใจในวันนี้มีใจความ:…

 • REPLY TO KYO'O (PART 6)

  REPLY TO KYO’O (PART 6) By Reverend Shotsu Nomura Thank you very much for attending this important July Oko Ceremony. Today, I would like to continue Pre the lecture on “Reply to Kyo’o”. The section of the Gosho that we will focus on today reads: “Kyo’…

 • บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 5

  โอโกะ – มิถุนายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ต่อ “โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี จงเพิ่มความศรัทธาของท่านและสวดมนต์ต่อโกฮนซนนี้ เมื่อนั้นยังจะมีอะไรท…

 • REPLY TO KYO'O (PART 5)

  REPLY TO KYO’O (PART 5) By Reverend Shotsu Nomura Today, I would like to continue the lecture on “Reply to Kyo’o.” “Kyo’o Gozen’s misfortunes will change into fortune. Muster your faith and pray to this Gohonzon. Then what is there that cannot be achie…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered