ประสบการณ์คุณวันดี เกียรติไพบูลย์

ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน ดิฉันชื่…

ประสบการณ์คุณกาญจนา อ่วมศิริ

ดิฉันชื่อ นางกาญจนา อ่วมศิริ ชื่อเล่น หมู ดิฉันขอเริ่มเ…

ประสบการณ์คุณธาราทิพย์ รัชตอุดมผล (ลี่ลี่)

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ หนูชื่อ นางสาวธาราทิพย์ รัชตอุดม…

ประสบการณ์คุณปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ

ดิฉันชื่อปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ จะขอเล่าประสบการณ์ของดิ…

ประสบการณ์คุณประทุม แหล่งสนาม

1. การได้มาปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังในนัมเมียวโฮเร็งเงเ…

ประสบการณ์คุณอนงคนาฎ วิจิตรนุกุูล

ความประทับใจในการไปโทซังศึกษาธรรมภาคฤดูร้อนครั้งแรกอย่า…

ประสบการณ์คุณสราวุฒิ วุฒิเดช

สวัสดีครับ ผมสราวุฒิ วุฒิเดช เป็นสมาชิกเขตเชียงใหม่ ขอเ…

ประสบการ์ณคุณสมปอง วรนุช

สวัสดีผู้อาวุโสเเละสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน สมปอง วรนุช ผู้น…

ประสบการณ์คุณลัดดา ล่ำลือธรรม

สวัสดีค่ะ ดิฉัน ลัดดา ล่ำลือธรรม (กี่) จะมาเล่าประสบการ…

ประสบการณ์คุณปรานอม วิจิตรสกลธ์

 หนึ่งใจอยากพบพระพุทธะ ไม่เสียดายแม้ชีวิต ด้วยศรัท…

 Curtis Samuel Authentic Jerseygenisis minigessay writers