ประสบการณ์คุณเสฐียร อาชวพุทธิ

โงะฮนซนมอบโอกาสในชีวิต      &n…

ประสบการณ์คุณพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม

ความอัศจรรย์ของโกฮนซน      &nb…

ประสบการณ์คุณสุทธินี ลดาสุวรรณกุล

ขอบคุนโกะฮนซนให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนกรรม    &…

ประสบการณ์คุณศุภนันท์ ลดาสุวรรณกุล

ชีวิตแห่งความโชคดี       …

ประสบการณ์คุณวันชาติ การวิวัฒน์

“คุณความดีที่มีอยู่ภายใน”(โชโตกุ) ทำไมท่านจึงนับถือศาสน…

ประสบการณ์คุณณัฐชุตา ธีมาพลกุล

โกฮนซนนำดิฉันกลับมาสู่หนทางถูกต้อง   ภูมิหลัง &nbs…

ประสบการณ์คุณดวงใจ ทองอยู่

“ ความมหัศจรรย์จากธรรมะนี้ทำให้ดิฉันเกิดความศรัทธาและเร…

ประสบการณ์คุณไพรินทร์

พลังต่อสู้กับโรคร้ายและปัญหาเรื่องลูก   …

ประสบการณ์คุณสุชาติ

ประสบการณ์ที่หนักแต่ทำให้ภรรยาข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติอย่า…

 Curtis Samuel Authentic Jerseygenisis minigessay writers