• ประสบการณ์คุณวรกมล อร่ามเมฆา

  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ วรกมล อร่ามเมฆา ได้แต่งงานไปอยู่บ้านของสามี เมื่อปี พ.ศ.2522 ในตอนนั้น ดิฉันอายุได้ 22 ปี คุณแม่ของสามีได้รับโกฮนซนมาประดิษฐานที่บ้าน ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้สวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 คุณแม่ของสามีได้ย้ายไปอย…

 • ประสบการณ์คุณอรุณรัตน์ อึ้งชัยพงศ์

  ชีวิตมนุษย์ก่อนที่จะหมดลมหายใจ สวัสดีค่ะ ท่านผู้อาวุโสและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันอรุณรัตน์ อึ้งชัยพงศ์ เดิมชื่อเรณู ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอรุณรัตน์ ศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษามาได้ประมาณ 10 ปี ประสบการณ์ที่จะเล่าวันนี้คือชีวิตมนุษย์ก่อนที่จะหมดลมหายใจ ณ เวลาขณะหน…

 • ประสบการณ์คุณกาสัน โกสิน สมาชิกวัดโฮเซจิ ประเทศอินโดนีเซีย

  สวัสดีสมาชิกสมาคมธรรมประทีปทุกท่าน ผมชื่อกาสัน โกสิน เป็นผู้นับถือนิชิเร็นโชชูจากเมืองเมดัน ประเทศอินโดนีเซีย ผมรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้สวดมนต์ร่วมกับผู้นับถือในประเทศไทย และได้รับเกียรติให้เล่าประสบการณ์ในวันนี้ที่สมาคมธรรมประทีป ก่อนอื่น ผมขอแสดงความเ…

 • ประสบการณ์คุณชมภัสร์ พรหมสว่าง

  สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อชมภัสร์ พรหมสว่าง ขอเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการนับถือ และเริ่มมาสวดมนต์ค่ะ ดิฉันเริ่มเข้ามาสวดมนต์ที่สมาคมธรรมประทีป โดยการแนะนำของคุณป้าตรีสุคนธ์ มาลีแก้ว ซึ่งท่านเคยเล่าประสบการณ์ของตัวท่านเองว่า ท่านเคยโดนโกงจนล้มละลาย…

 • ประสบการ์ณคุณสมปอง วรนุช

  สวัสดีผู้อาวุโสเเละสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน สมปอง วรนุช ผู้นำดูเเลสมาชิกจังหวัดกำเเพงเพชร เริ่มเข้ามาศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนิกายนิชิเร็นโชชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2539 โดยการเเนะนำของน้าสาวคุณยอดยิ่ง อินทร์ทองคุ้ม…

 • ประสบการณ์คุณหฤทัย ศรีกล่ำ

  ข้าพเจ้าชื่อนางสาว หฤทัย ศรีกล่ำ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2556 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้รับโงะฮนซนไปประดิษฐ์สถานที่บ้าน พร้อมกันนั้นคุณแม่ของข้าพเจ้าได้เข้าการรับศีลในวันนั้นด้วย คุณแม่คือคนที่ข้าพเจ้ารักที่สุดและการที่คุณแม่ของข้าพเจ้าได้เข้าร…

 • ประสบการณ์คุณสรวงภรณ์ ปุ่นปุย

  ฉันชื่อ สรวงภรณ์ ปุ่นปุย สมาชิกเขตดาวคะนอง วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของชีวิต ตอนก่อนมาสวดมนต์ได้รู้จักกับนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว และผลบุญที่ได้รับจากการสวดมนต์นี้ ก่อนมาสวดมนต์ ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 12 ปี มักเป็นไข้ ตัวร้อน ไ…

 • ประสบการณ์คุณวันดี เกียรติไพบูลย์

  ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน ดิฉันชื่อวันดี เกียรติไพบูลย์ เป็นสมาชิกเขตราชา ได้เข้ามาปฎิบัติศรัทธานิกายนิชิเร็นโชชูโดยการชะคุขุของคุณแม่สามี เมื่อดิฉันได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของสามีในปี พ.ศ. 2536 หรือประมาณ 25 ปีก่อน ดิฉันมีความรู…

 • ประสบการณ์คุณกาญจนา อ่วมศิริ

  ดิฉันชื่อ นางกาญจนา อ่วมศิริ ชื่อเล่น หมู ดิฉันขอเริ่มเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติศรัทธาศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็น โชชิว ว่า ดิฉันได้มีโอกาสเริ่มเข้ามานับถือศาสนาพุทธนี้ ตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งก่อนหน้าที่ดิฉันยังไม่ได้รู้จัก “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” นั้น ดิ…

 • ประสบการณ์คุณธาราทิพย์ รัชตอุดมผล (ลี่ลี่)

  สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ หนูชื่อ นางสาวธาราทิพย์ รัชตอุดมผล(ลี่ลี่) ปัจจุบันอายุ 15 ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน, Kinston High School (USA) เป็นสมาชิกยุวชนของเขตบางไผ่ค่ะ วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้สมาชิกทุกคนฟังค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องล่าสุดแ…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates