• ประสบการณ์คุณปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ

  ดิฉันชื่อปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ จะขอเล่าประสบการณ์ของดิฉัน เมื่อหลายปีที่ก่อน ดิฉันและสมาชิกผู้ที่นับถือคนอื่นๆ ได้เชิญโกฮนซนของสมาชิกที่ที่เพิ่ง รับโกฮนซนเพื่อประดิษฐานที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดินทางไปได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากเวลาที…

 • ประสบการณ์คุณประทุม แหล่งสนาม

  1. การได้มาปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังในนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวครั้งแรก มาด้วยสาเหตุอะไร และเมื่อไหร่? ​ข้าพเจ้าชื่อประทุม แหล่งสนาม เกิดวันที่ 26/10/2476 เริ่มสวดมนต์นี้ครั้งแรก วันที่ 23/5/2552 และเริ่มปฏิบัติจริงจังประมาณเดือนกรกฎาคม 2522 อายุได้ 46 ปี…

 • ประสบการณ์คุณอนงคนาฎ วิจิตรนุกุูล

  ความประทับใจในการไปโทซังศึกษาธรรมภาคฤดูร้อนครั้งแรกอย่างไม่คาดฝัน ดิฉันชื่อนางสาว อนงคนาฎ วิจิตรนุกูล เป็นสมาชิกเขตราชา ตั้งแต่เด็กจนโตมาดิฉันใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆตามประสาเด็ก จนกระทั่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อนจำได้ว่าคุณแม่ของดิฉันได้เริ่มมาสวดมนต์ นัม-เมียว…

 • ประสบการณ์คุณสราวุฒิ วุฒิเดช

  สวัสดีครับ ผมสราวุฒิ วุฒิเดช เป็นสมาชิกเขตเชียงใหม่ ขอเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจาการนับถือสวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ดังนี้ ในปี2558 ผมได้รู้จักนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นครั้งแรก จากที่ผมมีอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง ที่ขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโอกา…

 • ประสบการ์ณคุณสมปอง วรนุช

  สวัสดีผู้อาวุโสเเละสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน สมปอง วรนุช ผู้นำดูเเลสมาชิกจังหวัดกำเเพงเพชร เริ่มเข้ามาศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนิกายนิชิเร็น โชชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2539 โดยการเเนะนำของน้าสาว คุณยอดยิ่ง อินทร์ทองคุ…

 • ประสบการณ์คุณลัดดา ล่ำลือธรรม

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ลัดดา ล่ำลือธรรม (กี่) จะมาเล่าประสบการณ์ของดิฉัน นั้นคือ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาสวดมนต์ เพราะว่าพี่สาวแนะนำมาสวดมนต์แต่ยังไม่ได้ศรัทธา และยังไม่สนใจเนื่องจากยังไม่เข้าใจธรรมะ ซึ่งเคยฟังประสบการณ์จากสมาชิกก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเอง…

 • ประสบการณ์คุณปรานอม วิจิตรสกลธ์

   หนึ่งใจอยากพบพระพุทธะ ไม่เสียดายแม้ชีวิต ด้วยศรัทธาที่แน่วแน่ อุปสรรคใดๆ ก็ไม่สามารถขวางได้ ดิฉันชื่อ ปรานอม วิจิตรสกลธ์ เป็นสมาชิกเขตราชา โดยมีคุณศิริพรเป็นหัวหน้าเขต ปัจจุบันดิฉันอายุ 60 ปี ในตอนแรกดิฉันยังไม่รู้จักกับหลักธรรมนี้ ยังไม่รู้จักกั…

 • ประสบการณ์ของคุณฤทัย อ่วมศิริ

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ฤทัย อ่วมศิริ สมาชิกเขตเชียงใหม่ ก่อนที่ดิฉันจะได้เข้ามาสวดมนต์และศึกษาธรรมะนั้น ดิฉันเป็นคนที่มีนิสัยแย่มาก คือ เห็นแก่ตัว เอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า ไม่สนใจคนรอบข้าง ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นแบบนี้อยู่ตลอด ซึ่งมีแต่ความทุกข์กาย ทุกข์ใจอย…

 • ประสบการณ์คุณมรกต จันทร์วิไลนคร

  ดิฉันชื่อ มรกต จันทร์วิไลนคร (ตุ่น) จ.ตาก เริ่มเข้ามาศรัทธาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2335 ก่อนหน้านี้ดิฉันจะป่วยตลอด มักมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ สามวันดี สี่วันไข้ ชอบได้ยินเสียงพูดข้างหู และอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา หากใครมองหน้าก็จะคิดว่าเขาจะว่าหรือด่าเราใน…

 • ประสบการณ์ของคุณบัวจันทร์ วิริยา

  สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางบัวจันทร์ วิริยา ตัวแทนสมาชิกเขตเชียงใหม่ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เล่าประสบการณ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้ามารับนับถือนิชิเร็น โชชู มาเป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ซึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มารู้จักคำว่า นัม-เมียวโฮ-…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates