• ประสบการณ์คุณสรวงภรณ์ ปุ่นปุย

  ฉันชื่อ สรวงภรณ์ ปุ่นปุย สมาชิกเขตดาวคะนอง วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของชีวิต ตอนก่อนมาสวดมนต์ได้รู้จักกับนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว และผลบุญที่ได้รับจากการสวดมนต์นี้ ก่อนมาสวดมนต์ ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 12 ปี มักเป็นไข้ ตัวร้อน ไ…

 • ประสบการณ์คุณวันดี เกียรติไพบูลย์

  ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน ดิฉันชื่อวันดี เกียรติไพบูลย์ เป็นสมาชิกเขตราชา ได้เข้ามาปฎิบัติศรัทธานิกายนิชิเร็นโชชูโดยการชะคุขุของคุณแม่สามี เมื่อดิฉันได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของสามีในปี พ.ศ. 2536 หรือประมาณ 25 ปีก่อน ดิฉันมีความรู…

 • ประสบการณ์คุณกาญจนา อ่วมศิริ

  ดิฉันชื่อ นางกาญจนา อ่วมศิริ ชื่อเล่น หมู ดิฉันขอเริ่มเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติศรัทธาศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็น โชชิว ว่า ดิฉันได้มีโอกาสเริ่มเข้ามานับถือศาสนาพุทธนี้ ตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งก่อนหน้าที่ดิฉันยังไม่ได้รู้จัก “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” นั้น ดิ…

 • ประสบการณ์คุณธาราทิพย์ รัชตอุดมผล (ลี่ลี่)

  สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ หนูชื่อ นางสาวธาราทิพย์ รัชตอุดมผล(ลี่ลี่) ปัจจุบันอายุ 15 ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน, Kinston High School (USA) เป็นสมาชิกยุวชนของเขตบางไผ่ค่ะ วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้สมาชิกทุกคนฟังค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องล่าสุดแ…

 • ประสบการณ์คุณปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ

  ดิฉันชื่อปัญญารัตน์ จารึกสุวรรณ จะขอเล่าประสบการณ์ของดิฉัน เมื่อหลายปีที่ก่อน ดิฉันและสมาชิกผู้ที่นับถือคนอื่นๆ ได้เชิญโกฮนซนของสมาชิกที่ที่เพิ่ง รับโกฮนซนเพื่อประดิษฐานที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดินทางไปได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากเวลาที…

 • ประสบการณ์คุณประทุม แหล่งสนาม

  1. การได้มาปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังในนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวครั้งแรก มาด้วยสาเหตุอะไร และเมื่อไหร่? ​ข้าพเจ้าชื่อประทุม แหล่งสนาม เกิดวันที่ 26/10/2476 เริ่มสวดมนต์นี้ครั้งแรก วันที่ 23/5/2552 และเริ่มปฏิบัติจริงจังประมาณเดือนกรกฎาคม 2522 อายุได้ 46 ปี…

 • ประสบการณ์คุณอนงคนาฎ วิจิตรนุกุูล

  ความประทับใจในการไปโทซังศึกษาธรรมภาคฤดูร้อนครั้งแรกอย่างไม่คาดฝัน ดิฉันชื่อนางสาว อนงคนาฎ วิจิตรนุกูล เป็นสมาชิกเขตราชา ตั้งแต่เด็กจนโตมาดิฉันใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆตามประสาเด็ก จนกระทั่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อนจำได้ว่าคุณแม่ของดิฉันได้เริ่มมาสวดมนต์ นัม-เมียว…

 • ประสบการณ์คุณสราวุฒิ วุฒิเดช

  สวัสดีครับ ผมสราวุฒิ วุฒิเดช เป็นสมาชิกเขตเชียงใหม่ ขอเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจาการนับถือสวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ดังนี้ ในปี2558 ผมได้รู้จักนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นครั้งแรก จากที่ผมมีอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง ที่ขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโอกา…

 • ประสบการ์ณคุณสมปอง วรนุช

  สวัสดีผู้อาวุโสเเละสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน สมปอง วรนุช ผู้นำดูเเลสมาชิกจังหวัดกำเเพงเพชร เริ่มเข้ามาศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนิกายนิชิเร็น โชชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2539 โดยการเเนะนำของน้าสาว คุณยอดยิ่ง อินทร์ทองคุ…

 • ประสบการณ์คุณลัดดา ล่ำลือธรรม

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ลัดดา ล่ำลือธรรม (กี่) จะมาเล่าประสบการณ์ของดิฉัน นั้นคือ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาสวดมนต์ เพราะว่าพี่สาวแนะนำมาสวดมนต์แต่ยังไม่ได้ศรัทธา และยังไม่สนใจเนื่องจากยังไม่เข้าใจธรรมะ ซึ่งเคยฟังประสบการณ์จากสมาชิกก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเอง…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates