• ประสบการณ์คุณสุวภัทร อัจฉริยะสมบัติ

  บททดสอบของการไปโทซัง สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อสุวภัทร อัจฉริยะสมบัติ หรือพลอย เป็นสมาชิกยุวชนเขตบางไผ่ ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิชิเร็น โชชู ทำให้ข้าพเจ้าเริ่มนับถือตั้งแต่จำความได้และรับศีลในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2542 ตอนเด็กๆแม่ของข้าพเจ้ามักจ…

 • ประสบการณ์ของคุณบัวจันทร์ วิริยา

  สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางบัวจันทร์ วิริยา ตัวแทนสมาชิกเขตเชียงใหม่ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เล่าประสบการณ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้ามารับนับถือนิชิเร็น โชชู มาเป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ซึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มารู้จักคำว่า นัม-เมียวโฮ-…

 • ประสบการณ์คุณปุนรัตน์ ศุภวาที

            กุศลผลบุญและชะตากรรมที่ได้รับทำให้เข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้น            ผมคือ นายปุนรัตน์ ศุภวาที อายุ 39 ปี เป็นหลานชายของซิ่มจินดา วัฒนะนนท์ชัย สมาชิ…

 • Atithep Ngamsilstian’s experience

  A Faith that Brings a Miraculous Life            I, Atithep Ngamsilstian, am very fortunate to be able to chant Nam-Myoho-Renge-Kyo since childhood through a shakubuku of my grandmother, late Mrs Ku Por…

 • ประสบการณ์คุณอธิเทพ งามศิลปเสถียร

   ความศรัทธานำมาซึ่งความมหัศจรรย์ให้กับชีวิต                                   …

 • ประสบการณ์คุณวรางคณา มานะเมธากุล (อุ๊)

  การได้รับกุศลผลบุญทันตาเห็นสู่กุศลผลบุญนานวันเห็น                     กราบสวัสดีผู้อาวุโส และสมาชิกทุกท่าน  วันนี้ขอแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและสรรเสริญก…

 • ประสบการณ์คุณรุ่งนภา รัชตอุดมผล

  การศรัทธาด้วยความจริงใจทำให้ข้าพเจ้าเอาชนะชะตากรรมได้             ข้าพเจ้าชื่อรุ่งนภา รัชตอุดมผล เริ่มนับถือตั้งแต่มีการเผยแผ่นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2505 แฟนของข้าพเจ้าเข้ารับโก…

 • ประสบการณ์คุณพิชามญช์ เลิศวรวงษ์วิทย์

  จากความศรัทธาหนึ่งเดียวมุ่งมั่นเพื่อได้ไปพบไดโงะฮนซนที่โทซัง              สวัสดีคะ ดิฉันชื่อพิชามญช์ เลิศวรวงษ์วิทย์ ชื่อเล่นชื่อเก๋คะ เก๋ได้เห็นตู้พระและได้ยินคำสวด นัม-เมียวโฮ-เร็งเง- เคียว ตั้งแ…

 • ประสบการณ์คุณธรรมธัช มโนภานนท์

  ข้าพเจ้ามีครอบครัวที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ใหม่จากความเมตตาของโงะฮนซน         ข้าพเจ้าชื่อธรรมธัช มโนภานนท์ สมาชิกคนหนึ่งในสมาคมธรรมประทีป ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไดโงะฮนซนด้วยความจริงใจจากก้นบึ้งหัวใจของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้รับกุศลผ…

 • ประสบการณ์คุณภารดี วิจิตรนุกูล

  ประสบการณ์จากการปฏิบัติที่อดทน ทำให้เหตุร้ายกลายเป็นดี                 สวัสดีค่ะ ผู้อาวุโส เพื่อนสมาชิก  ข้าพเจ้าภารดี วิจิตรนุกูล มีบุตร 5 คน หญิง 4คน ชาย 1คน สามีรับเหมาก…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates