• ประสบการณ์คุณกนกพร อรุณนิติธรรม

  ความศรัทธาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ผลบุญที่ได้สะสมไว้           เนื่องจากคุณแม่ได้รับการชาคุบูกุ ทำให้ต่อมาตัวท่านปฏิบัติและสามารถเปลี่ยนแปลงจากความยากลำบากในด้านเศรษฐกิจ  และความทุกข์จากปัญหาต่างๆได้รับการบรร…

 • ประสบการณ์น้องขวัญพิชชา ลดาสุวรรณกุล (แพม)

  พลังจากโกฮนซน               สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ขวัญพิชชา ลดาสุวรรณกุล หรือเเพม ปัจจุบันอายุ 12 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวดมนต์มาตั้งเเต่จำความได้ เเละมาสมาคมอยู่เป็นประจำ  …

 • ประสบการณ์คุณศุภชัย ชาญชีวะ (น้องโบ้ท)

  “ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อได้สวดมนต์”             ผมเป็นสมาชิกยุวชนอายุ 20ปี  สำหรับประสบการณ์ของผมนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ผมยังอยู่ในท้องแม่ เพราะตอนที่คุณแม่ผมท้อง ท่านก็เริ่มนับถือและสวดมนต์แล้ว และจากนั้นพอผมอายุได้ปร…

 • ประสบการณ์คุณมหัศจรรย์ ศิริพัฒนเวทย์

   “ทำไมต้องมาศรัทธา”                  กระผม นายมหัศจรรย์ ศิริพัฒนเวทย์ ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มาวันหนึ่งอยากจะไปส่งคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่วงเวียน 22 ก.ค. บ้านสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่ง พอไปถึงก…

 • ประสบการณ์นายปัณณธร ล่ำลือธรรม

  “คำอธิษฐานที่เป็นจริง”            ผมนายปัณณธร ล่ำลือธรรม ประสบการณ์ของผมคือ เมื่อผมอายุประมาณ 5 ขวบ ได้ไปเยี่ยมสมาชิกที่ต่างจังหวัดกับคุณพ่อผม ครั้งนั้นรถตู้ที่ขับไปประจำเกิดเสียทำให้เราต้องเช่ารถตู้ไป ซึ่งตอนขาไปผมอยากจะน…

 • ประสบการณ์คุณสุภาภรณ์ ลดาสุวรรณกุล

  ขอบคุนโกฮนซนที่ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้า           ข้าพเจ้า ชื่อ สุภาภรณ์  ลดาสุวรรณกุล  อายุ 73 ปี ได้เริ่มปฏิบัติสวดมนต์ เมื่อประมานปี พ.ศ.2541 ระยะเวลา 16 ปี สวดมนต์ศึกษาธรรมเรื่อยมา และได้มีโอกาสไปขอบคุณไดโกฮนซ…

 • ประสบการณ์คุณเสฐียร อาชวพุทธิ

  โงะฮนซนมอบโอกาสในชีวิต           สวัสดีครับ ผมชื่อ เสฐียร อาชวพุทธิ ชื่อเล่น ซ้ง เป็นสมาชิกเขตบางบอน ครอบครัวผมได้ปฎิบัติศรัทธามากว่า 50 ปี ส่วนตัวผมได้เข้ามาปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ 12 ปี ตอ…

 • ประสบการณ์คุณพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม

  ความอัศจรรย์ของโกฮนซน            ผมนายพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม ประสบการณ์ของผมคือ ในอดีตสมาคมธรรมทีปในทุกๆสิ้นปีจะมีการจัดวัฒนธรรมไตรภาคีระหว่าง 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งจะมีการแสดงของแต่ละประเทศพ…

 • ประสบการณ์คุณสุทธินี ลดาสุวรรณกุล

  ขอบคุนโกะฮนซนให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนกรรม                                     …

 • ประสบการณ์คุณศุภนันท์ ลดาสุวรรณกุล

  ชีวิตแห่งความโชคดี                 ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชิว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันกับการสวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเคียวตั้งแต่จำความได้ ข้าพ…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates