• ประสบการณ์คุณรุ่งนภา รัชตอุดมผล

  การศรัทธาด้วยความจริงใจทำให้ข้าพเจ้าเอาชนะชะตากรรมได้             ข้าพเจ้าชื่อรุ่งนภา รัชตอุดมผล เริ่มนับถือตั้งแต่มีการเผยแผ่นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2505 แฟนของข้าพเจ้าเข้ารับโก…

 • ประสบการณ์คุณพิชามญช์ เลิศวรวงษ์วิทย์

  จากความศรัทธาหนึ่งเดียวมุ่งมั่นเพื่อได้ไปพบไดโงะฮนซนที่โทซัง              สวัสดีคะ ดิฉันชื่อพิชามญช์ เลิศวรวงษ์วิทย์ ชื่อเล่นชื่อเก๋คะ เก๋ได้เห็นตู้พระและได้ยินคำสวด นัม-เมียวโฮ-เร็งเง- เคียว ตั้งแ…

 • ประสบการณ์คุณธรรมธัช มโนภานนท์

  ข้าพเจ้ามีครอบครัวที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ใหม่จากความเมตตาของโงะฮนซน         ข้าพเจ้าชื่อธรรมธัช มโนภานนท์ สมาชิกคนหนึ่งในสมาคมธรรมประทีป ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไดโงะฮนซนด้วยความจริงใจจากก้นบึ้งหัวใจของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้รับกุศลผ…

 • ประสบการณ์คุณภารดี วิจิตรนุกูล

  ประสบการณ์จากการปฏิบัติที่อดทน ทำให้เหตุร้ายกลายเป็นดี                 สวัสดีค่ะ ผู้อาวุโส เพื่อนสมาชิก  ข้าพเจ้าภารดี วิจิตรนุกูล มีบุตร 5 คน หญิง 4คน ชาย 1คน สามีรับเหมาก…

 • ประสบการณ์คุณกนกพร อรุณนิติธรรม

  ความศรัทธาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ผลบุญที่ได้สะสมไว้           เนื่องจากคุณแม่ได้รับการชาคุบูกุ ทำให้ต่อมาตัวท่านปฏิบัติและสามารถเปลี่ยนแปลงจากความยากลำบากในด้านเศรษฐกิจ  และความทุกข์จากปัญหาต่างๆได้รับการบรร…

 • ประสบการณ์น้องขวัญพิชชา ลดาสุวรรณกุล (แพม)

  พลังจากโกฮนซน               สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ขวัญพิชชา ลดาสุวรรณกุล หรือเเพม ปัจจุบันอายุ 12 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวดมนต์มาตั้งเเต่จำความได้ เเละมาสมาคมอยู่เป็นประจำ  …

 • ประสบการณ์คุณศุภชัย ชาญชีวะ (น้องโบ้ท)

  “ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อได้สวดมนต์”             ผมเป็นสมาชิกยุวชนอายุ 20ปี  สำหรับประสบการณ์ของผมนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ผมยังอยู่ในท้องแม่ เพราะตอนที่คุณแม่ผมท้อง ท่านก็เริ่มนับถือและสวดมนต์แล้ว และจากนั้นพอผมอายุได้ปร…

 • ประสบการณ์คุณมหัศจรรย์ ศิริพัฒนเวทย์

   “ทำไมต้องมาศรัทธา”                  กระผม นายมหัศจรรย์ ศิริพัฒนเวทย์ ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มาวันหนึ่งอยากจะไปส่งคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่วงเวียน 22 ก.ค. บ้านสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่ง พอไปถึงก…

 • ประสบการณ์นายปัณณธร ล่ำลือธรรม

  “คำอธิษฐานที่เป็นจริง”            ผมนายปัณณธร ล่ำลือธรรม ประสบการณ์ของผมคือ เมื่อผมอายุประมาณ 5 ขวบ ได้ไปเยี่ยมสมาชิกที่ต่างจังหวัดกับคุณพ่อผม ครั้งนั้นรถตู้ที่ขับไปประจำเกิดเสียทำให้เราต้องเช่ารถตู้ไป ซึ่งตอนขาไปผมอยากจะน…

 • ประสบการณ์คุณสุภาภรณ์ ลดาสุวรรณกุล

  ขอบคุนโกฮนซนที่ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้า           ข้าพเจ้า ชื่อ สุภาภรณ์  ลดาสุวรรณกุล  อายุ 73 ปี ได้เริ่มปฏิบัติสวดมนต์ เมื่อประมานปี พ.ศ.2541 ระยะเวลา 16 ปี สวดมนต์ศึกษาธรรมเรื่อยมา และได้มีโอกาสไปขอบคุณไดโกฮนซ…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates