• ประสบการณ์คุณเสฐียร อาชวพุทธิ

  โงะฮนซนมอบโอกาสในชีวิต           สวัสดีครับ ผมชื่อ เสฐียร อาชวพุทธิ ชื่อเล่น ซ้ง เป็นสมาชิกเขตบางบอน ครอบครัวผมได้ปฎิบัติศรัทธามากว่า 50 ปี ส่วนตัวผมได้เข้ามาปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ 12 ปี ตอ…

 • ประสบการณ์คุณพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม

  ความอัศจรรย์ของโกฮนซน            ผมนายพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม ประสบการณ์ของผมคือ ในอดีตสมาคมธรรมทีปในทุกๆสิ้นปีจะมีการจัดวัฒนธรรมไตรภาคีระหว่าง 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งจะมีการแสดงของแต่ละประเทศพ…

 • ประสบการณ์คุณสุทธินี ลดาสุวรรณกุล

  ขอบคุนโกะฮนซนให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนกรรม                                     …

 • ประสบการณ์คุณศุภนันท์ ลดาสุวรรณกุล

  ชีวิตแห่งความโชคดี                 ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชิว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันกับการสวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเคียวตั้งแต่จำความได้ ข้าพ…

 • ประสบการณ์คุณวันชาติ การวิวัฒน์

  “คุณความดีที่มีอยู่ภายใน”(โชโตกุ) ทำไมท่านจึงนับถือศาสนาพุทธนี้?             ผมโชคไม่ดีที่เริ่มสวดมนต์ช้า  ในครอบครัวของผม,แม่สวดเป็นคนแรกเมื่อปีค.ศ.1966(47 ปีที่แล้ว),เมื่อผมอายุ 3 ขวบ …

 • ประสบการณ์คุณณัฐชุตา ธีมาพลกุล

  โกฮนซนนำดิฉันกลับมาสู่หนทางถูกต้อง   ภูมิหลัง           ครอบครัวของดิฉันเป็นคนไทย ดังนั้น ครอบครัวของดิฉันจึงนับถือศาสนาพุทธหินยาน   ชีวิตของดิฉันจึงผูกพันกับศาสนาพุทธหินยานมาตั้งแต่เด็ก …

 • ประสบการณ์คุณดวงใจ ทองอยู่

  “ ความมหัศจรรย์จากธรรมะนี้ทำให้ดิฉันเกิดความศรัทธาและเริ่มปฏิบัติ ”   ดิฉันชื่อ น.ส. ดวงใจ ทองอยู่ อายุ 44 ปี รับศีลรับพระตั้งแต่ปี 2544  รวมเวลานับคือ 12 ปี         ดิฉันทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง…

 • ประสบการณ์คุณไพรินทร์

  พลังต่อสู้กับโรคร้ายและปัญหาเรื่องลูก                เริ่มสวดมนต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 โดยการแนะนำจากคุณปราณี อรุณนิติธรรม ประสบการณ์และบุญกุศลที่ตนเองได้รับ  ซึ่งแบ่งได้…

 • ประสบการณ์คุณสุชาติ

  ประสบการณ์ที่หนักแต่ทำให้ภรรยาข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง      ผมชื่อ สุชาติ อรุณนิติธรรม ปฏิบัติศรัทธาตั้งแต่ปี 2529 ภรรยาผมชื่อ เบญจมาศ บุญล้อมปฏิบัติศรัทธาตั้งแต่ปี  2532  ครอบครัวผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนภรรยาเป็นคน…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates