• ประสบการณ์คุณไพรินทร์

    พลังต่อสู้กับโรคร้ายและปัญหาเรื่องลูก                เริ่มสวดมนต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 โดยการแนะนำจากคุณปราณี อรุณนิติธรรม ประสบการณ์และบุญกุศลที่ตนเองได้รับ  ซึ่งแบ่งได้…

  • ประสบการณ์คุณสุชาติ

    ประสบการณ์ที่หนักแต่ทำให้ภรรยาข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง      ผมชื่อ สุชาติ อรุณนิติธรรม ปฏิบัติศรัทธาตั้งแต่ปี 2529 ภรรยาผมชื่อ เบญจมาศ บุญล้อมปฏิบัติศรัทธาตั้งแต่ปี  2532  ครอบครัวผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนภรรยาเป็นคน…

The apparent lack of change in the https://homework-writer.com restraint and seclusion numbers was not surprising to denise marshall, the executive director of the council of parent attorneys and advocates