Loading Events
Find Events

Month View Events - มีนาคม 2019

Calendar Month Navigation

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
24

สวดมนต์ / ศึกษาธรรม

25
26

กิจกรรมเขตบางไผ่

27

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

28

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

1
2

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

3

สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ / ศึกษาธรรม Kofu-Shodai/ Study Meeting

4
5
6

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

7

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo + Shodai

8
9

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

10

สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ / ศึกษาธรรม Kofu-Shodai/ Study Meeting

11
12

กิจกรรมเขตบางไผ่

13

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

14

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo + Shodai

15
16

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

17

สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ / ศึกษาธรรม Kofu-Shodai/ Study Meeting

18
19

กิจกรรมเขตบางไผ่

20

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

21

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo + Shodai

22
23

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

24

สวดมนต์/ ศึกษาธรรม Gonggyo + Study Meeting

25
26

พิธีรับศีล-รับโกฮนซน/ คำชี้นำ/ สวดมนต์เย็น (Gojukai/ Sutdy Meeting/ Gongyo)

27

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

28

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo + Shodai

29
30

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

31

สวดมนต์/ ศึกษาธรรม Gonggyo + Study Meeting

1
2
3
4
5
6
+ Export Events