Loading Events

Month View Events - มกราคม 2020

Find Events

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
29

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

30
31

สวดมนต์เย็นส่งท้ายปีเก่า Gongyo

1

สวดมนต์เย็นส่งท้ายปีเก่า Gongyo

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

2

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

3
4

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

5

สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ /ศึกษาธรรม Kofy-Shodai +Study Meeting

6
7

กิจกรรมเขตบางไผ่

8

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

9

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

10
11

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

12

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

13
14

กิจกรรมเขตบางไผ่

15

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

16

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

17
18

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

19

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

20
21

กิจกรรมเขตบางไผ่

22

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

23

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

24
25

สวดมนต์เนื่องในวันตรุษจีน (ชิวอิก)

26

สวดมนต์เนื่องในวันตรุษจีน (ชิวอิก)

27
28

กิจกรรมเขตบางไผ่

29

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

30

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

31
1
+ Export Events