Loading Events
Find Events

Month View Events - ตุลาคม 2018

Calendar Month Navigation

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สวดมนต์วันจารึกไดโงะฮนซน/ ศึกษาธรรม

13

สวดมนต์ระลึกวันดับขันธ์พระนิชิเร็นฯ/ ศึกษาธรรม

พิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

14

สวดมนต์/ ศึกษาธรรม

15
16

กิจกรรมเขตบางไผ่

17

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

18

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

19
20

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

21

สวดมนต์/ ศึกษาธรรม

22
23

กิจกรรมเขตบางไผ่

24

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

25

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

26
27

สวดมนต์เย็น / สวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

28

สวดมนต์/ ศึกษาธรรม

29
30

กิจกรรมเขตบางไผ่

31

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

1
2
3
+ Export Events