Loading Events
Find Events

Month View Events - สิงหาคม 2018

Calendar Month Navigation

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
29

สวดมนต์ / ศึกษาธรรม

30
31

กิจกรรมเขตบางไผ่

1

กิจกรรมเขตราชา ดาวคะนอง บางบอน

2

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

3
4

สวดมนต์เย็น และสวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

5

สวดมนต์โคเซ็นรุฝุ / ศึกษาธรรม

ปฐมนิเทศการโทซันศึกษาธรรมะภาคฤดูร้อน

6
7

กิจกรรมเขตบางไผ่

8

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

9

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

10
11

สวดมนต์เย็น และสวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

12

สวดมนต์ / ศึกษาธรรม / วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

13
14

กิจกรรมเขตบางไผ่

15

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

16

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก

17
18

สวดมนต์เย็น และสวดมนต์โชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางในประเทศไทย

19

สวดมนต์ / ศึกษาธรรมทั่วโลก

20
21

กิจกรรมเขตบางไผ่

22

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

23
24
25
26
27
28

กิจกรรมเขตบางไผ่

29

กิจกรรมเขตบางบอน ราชา ดาวคะนอง

30

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Chanting for Kosen-rufu

31
1
+ Export Events