วัดไทเซคิจิ

คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2019

 

บทธรรมนิพนธ์ “ตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมด” (諸法実相抄)

 

“ถึงแม้ว่า ตอนแรกอาตมา นิชิเร็น เท่านั้นสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว  ต่อมา 2, 3, และ 100 คนค่อยๆ เริ่มสวดและเผยแผ่ มันจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต และนี่มิใช่อะไร นอกจากหลักการ “การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก” เช่นเดียวกับลูกธนูเล็งไปที่พื้นดินกว้างจะไม่มีวันพลาดเป้า ณ เวลาโคเซ็น-รุฝุ ชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศจะสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ขณะนี้ ท่านต้องสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรและฝากชีวิตของท่านไว้กับพระสูตรนี้”

(ชินเพ็น หน้า 666) 

ภูมิหลังและสาระสำคัญ

พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ (โชโฮ จิสโซ-โช) ที่อิชิโนซาวะ บนเกาะซาโดะในวันที่ 17 พฤษภาคม ปีที่ 10 แห่งสมัยบุนเออิ (ค.ศ. 1273) ประมาณ 1 ปีครึ่งหลังจากถูกเนรเทศมาเกาะนี้ ณ เวลานั้นท่านอายุ 52 ปี บทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้จ่าหน้าถึงพระไซเร็น-โบ นิชิโจ อดีตพระสงฆ์ที่มีความรู้ดีนิกายเท็นได (เทียนไท้) ที่มาเป็นลูกศิษย์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน  บทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้คือคำตอบของพระนิชิเร็น ไดโชนินต่อคำถามของพระไซเร็น-โบเกี่ยวกับคำสอน “ตัวตนแท้ของปรากฏ การณ์ทั้งหมด” ซึ่งถูกอธิบายในบท “กุศโลบาย” (โฮเบ็น; บทที่ 2) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ในตอนจบบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ ท่านกล่าว:

“จงพยายามใน 2 หนทางแห่งการปฏิบัติและการศึกษา” (ชินเพ็น หน้า 668)

ท่านสอนพวกเราให้ทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการปฏิบัติศาสนาพุทธ บนพื้นฐานความศรัทธาและการศึกษาคำสอนศาสนาพุทธแท้ นอกจากนี้ ท่านกล่าว:

“ท่านต้องเผยแผ่แก่ผู้อื่นสุดกำลังของท่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคเดียวหรือวลีเดียวก็ตาม” (อ้างแล้ว) 

ท่านสอนพวกเราให้ก้าวหน้าด้วยการทุ่มเทในการทำชะคุบุขุสุดความสามารถของพวกเรา

 

ประเด็นสำคัญของคำบรรยายนี้

จงใช้เวลาในการทำชะคุบุขุให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

ในย่อหน้าก่อนข้อความที่พวกเรากำลังศึกษาอยู่ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวดังต่อไปนี้:

“ถ้าจิตใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระนิชิเร็น ท่านต้องเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก”

(ชินเพ็น หน้า 666)

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อพวกเราทำชะคุบุขุอย่างขยันโดยทำตามเจตนาของพระนิชิเร็น ไดโชนิน พวกเราสามารถไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก นอกจากนี้ยังหมายความว่าเมื่อพวกเราทุ่มเทความพยายามทำชะคุบุขุในฐานะทูตของพระพุทธะแท้ พวกเราสามารถปฏิบัติในฐานะผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกอย่างแท้จริง ณ ประเด็นนี้พวกเราจะมีพร้อมด้วยกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว  ด้วยเหตุผลนี้ พวกเราต้องไม่ลืมคำสั่งสอนในวลี “ขณะนี้ ท่านต้องสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรและฝากชีวิตของท่านไว้กับพระสูตรนี้”  พวกเราควรจะเต็มใจเสี่ยงชีวิตของพวกเราเพื่อยึดมั่นการปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเรา

พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินกล่าว:

“ชั่วชีวิตของพวกเรา แท้ที่จริงแล้วนั้น หมายถึงเวลาที่มอบแก่พวกเรา ดังนั้น พวกเราสามารถพูดได้ว่าการอุทิศชีวิตของพวกเรา หมายถึงในช่วงชีวิตของพวกเรา พวกเราจะสามารถอุทิศเวลาล้ำค่าแด่พระพุทธะได้มากเท่าใด”

(ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ที่ถูกเลือก ว่าด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติ เล่ม 7 หน้า 284)

ดังนั้น พวกเราต้องพิจารณาว่าใน 1 วัน พวกเราอุทิศเวลาต่อการปฏิบัติศาสนาพุทธได้เท่าไหร่?  แล้วใน 1 สัปดาห์ล่ะ และใน 1 เดือนล่ะ?  พวกเราควรจะมองดูในตอนนี้เพื่อทบทวนชีวิตของพวกเราอย่างถี่ถ้วนและลองทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถของพวกเราด้วยวิธีต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาปรนนิบัติโกฮนซนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ยิ่งกว่านั้น ในฐานะพระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชู พวกเรากำลังก้าวหน้าเต็มกำลังสู่การสร้างองค์กรฮกเคโคที่มีผู้นับถือ 800,000 คนในอีก 2 ปีข้างหน้า นี่คือโอกาสสำคัญเพื่อเข้าใจและรับรู้ภารกิจของพวกเราในฐานะผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก นี่คือโอกาสยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเพื่อรับกุศลผลบุญมากมายในชีวิตของพวกเรา

ชะคุบุขุเริ่มต้นด้วยการพบกันตัวต่อตัว

“ถึงแม้ว่า ตอนแรกอาตมา นิชิเร็น เท่านั้นสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว  ต่อมา 2, 3, และ 100 คนค่อยๆ เริ่มสวดและเผยแผ่” (ชินเพ็น หน้า 666) 

การอ้างข้อความนี้ พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินกล่าว:

“ชะคุบุขุกระทำแบบตัวต่อตัวเสมอ และเป็นความปรารถนาที่คิดถึงผู้อื่นของพวกเราที่ “อยากจะทำให้บุคคลหนึ่งมีความสุข” จะพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการสนทนาตัวต่อตัวกับบุคคลหนึ่งซึ่งพวกเราเปิดใจและพูดความในใจของพวกเรา…ในลักษณะเดียวกับที่พวกเราเห็นในพฤติกรรมของพระนิชิเร็น ไดโชนิน พวกเราต้องเริ่มโดยการบอกบุคคลหนึ่ง และจากนั้น พวกเราค่อยๆบอก 2, 3, และ 100 คน  นี่คือรูปแบบชะคุบุขุขั้นพื้นฐาน”

(ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ที่ถูกเลือก ว่าด้วยชะคุบุขุ หน้า 145)

ตามที่พระสังฆราชสอน รากฐานสำหรับการทำชะคุบุขุคือความจริงใจแท้ของพวกเรา “อยาก จะทำให้บุคคลหนึ่งมีความสุข” และนี่คือการสนทนาเปิดใจแบบตัวต่อตัวกับบุคคลหนึ่ง ดังนั้น พวกเราต้องตัดสินใจแน่วแน่ในฐานะบุคคลที่ยืนอยู่คนเดียวก่อน จากนั้น พวกเราควรจะยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่เคยมีความศรัทธาและไปหาพวกเขาโดยมีจิตใจอยากจะช่วยพวกเขาด้วยวิธีต่างๆที่เป็นไปได้  ขอให้พวกเราเล่าประสบการณ์กุศลผลบุญของพวกเรากับบุคคลหนึ่งทีละคนและท้าทายพวกเราเองในการทำชะคุบุขุอย่างสม่ำเสมอ

พวกเราจะบรรลุการโคเซ็น-รุฝุแน่นอน

ในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวว่า พวกเราจะสามารถบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ และกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ท้ายที่สุดก็จะถึงเวลาที่ทุกคนบนโลกสวดไดโมขุด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ท่านหมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่า: “เช่นเดียวกับลูกธนูเล็งไปที่พื้นดินกว้างจะไม่มีวันพลาดเป้า”  ท่านประกาศอย่างหนักแน่นว่าจะบรรลุการโคเซ็น-รุฝุแน่นอน

นอกจากนี้ ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบอูเอโนะ” พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียน:

“ด้วยการทำหน้าที่ของพระมหาพรหม พระอินทร์ และผู้อื่น ทุกคนทั่วประเทศญี่ปุ่นจะศรัทธา[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]”

(ชินเพ็น หน้า 1123)

ดังนั้น จึงไม่มีข้อสงสัยใด เนื่องจากการทำหน้าที่ของธรรมบาลเทว จะมีการบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ  อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเลย การบรรลุการโคเซ็น-รุฝุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเราทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการทำกิจกรรมชะคุบุขุและดูแลผู้นับถือใหม่ในเรื่องความศรัทธาและการปฏิบัติ เหล่านี้คือความพยายามที่มีอานุภาพพอที่จะทำให้ธรรมบาลเทวทำหน้าที่

คำชี้นำจากพระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน

พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินของพวกเรามอบคำแนะนำดังต่อไปนี้:

“สิ่งสำคัญสำหรับพวกเราแต่ละคนคือ…ไม่เป็นคนที่มุงดู  ในสิ่งท้าทายนี้พวกเราต้องพยายามในฐานะผู้เล่นหลัก

มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคนที่มุงดูกับผู้เล่นหลัก ผู้เล่นหลักหมายถึงบางคนที่กระตือรือร้น…พวกเราสามารถเป็นผู้เล่นหลักในด้านความศรัทธาและการปฏิบัติได้อย่างไร? สำหรับเรื่องนี้ อาตมามั่นใจว่า พวกเราต้องมีความตระหนักว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ติดตามพระโพธิ สัตว์แห่งพื้นโลก  พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมด”

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บัดนี้ ท่านต้องปฏิบัติอย่างขยัน ยืนหยัดความศรัทธาของท่านในฐานะผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเป็นผู้ติดตามพระนิชิเร็นตลอดชีวิตของท่าน ถ้าจิตใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระนิชิเร็น ท่านต้องเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก

(ชินเพ็น หน้า 666)

พวกเราต้องนำวลี “ถ้าจิตใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระนิชิเร็น ท่านต้องเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก” ไปปฏิบัติอย่างจริงใจ”

(วารสารไดนิชิเร็น, พฤษภาคม 2007)

เนื่องมาจากกรรมสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระพุทธะ พวกเราจึงเกิดมาบนโลกนี้ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ชั่วร้ายและสับสนเพื่อยึดมั่นคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ไม่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หรือเยาว์วัยหรือชรา ถือว่าพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก ยิ่งกว่านั้น เมื่อพวกเราอธิษฐานอย่างแท้จริงเพื่อสันติสุขของโลก และนำผู้คนที่มีความทุกข์มาสู่คำสอนแท้ สามารถถือว่าพฤติกรรมของพวกเราเป็นพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก

ไดโมขุกำเนิดจากพระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่อดทนต่อการบีฑาธรรมมากมายและสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ค่อยๆเพิ่มเป็น 2, 3 และ 100 คนที่สวดไดโมขุ  และในอนาคต เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวจะถูกเผยแผ่แน่นอน

พวกเราควรจะสำนึกบุญคุณในความสุขของพวกเราจากการสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ซึ่งเป็นคำสอนสูงส่งที่สามารถช่วยมวลมนุษย์ในสมัยปัจฉิมธรรม นอกจากนี้ สิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราคือปฏิบัติเพื่อบรรลุการโคเซ็น-รุฝุตามคำแนะนำของพระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน ทำชะคุบุขุอย่างทุ่มเท

บทสรุป

ปีนี้ถูกตั้งชื่อว่า “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ” ตามที่ท่านทราบ พวกเราเหลือเวลาอีก 2 ปีเท่านั้น จะถึงศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้ง) ของพวกเรา นี่คือเหตุผลที่พวกเรามาร่วมมือกันในฐานะสมาชิกฮกเคโคและก้าวหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของเขตและบากบั่นเพื่อสร้างองค์กรฮกเคโคที่มีผู้นับถือ 800,000 คน

ขอให้พวกเราประพฤติตัวในการปฏิบัติแต่ละวันเหมือนกับพระนิชิเร็น ไดโชนิน  และขอให้พวกเราร่วมทุกพิธีและการประชุมและสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเพื่อตัวเองและผู้อื่น  อาตมาหวังว่าด้วยกุศลผลบุญและความปิติจากการสวดไดโมขุ ท่านจะก้าวหน้าอย่างจริงจังในการปฏิบัติเพื่อความ สุขของตัวท่านเองและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association