สารปีใหม่ 2020

พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ

หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

1 มกราคม 2020

            ถึงพระสงฆ์และสมาชิกฮกเคโคของนิชิเร็นโชชูทุกคนทั่วโลก: สวัสดีปีใหม่ 2020!

ในวันแรกของปีนี้ อาตมาขอต้อนรับปีใหม่แด่ทุกท่านอย่างจริงใจ และอาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจขอให้เกิดความสงบและความก้าวหน้าของการโคเซ็น-รุฝุในแต่ละประเทศ

การดับขันธ์ของพระสังฆราชองค์ก่อนพระนิคเค่นโชนินในปีที่แล้วสร้างความโศกเศร้าใหญ่หลวงแก่พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็นโชชูทุกคน อย่างไรก็ตาม แผนเรื่องโคเซ็น-รุฝุเพื่ออนาคตตลอดกาลซึ่งกำหนดโดยพระนิคเค่นโชนินถูกสืบสานโดยพระนิชิเนียวโชนินพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และตอนนี้นิชิเร็นโชชูกำลังก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง

พระสังฆราชนิคเค่นโชนินได้ไปเยือนหลายประเทศ ได้บุกเบิกการเผยแผ่ทั่วโลกโดยนิชิเร็นโชชูอย่างเข้มแข็ง และมอบความหวัง ความกล้าและความเชื่อมั่นเพื่อความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระนิชิเนียวโชนินกำลังดำเนินตามแผนของพระสังฆราชนิคเค่นโชนินในกระแสที่กว้างไหลแห่งการเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในแต่ละประเทศ

พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยข้าวและเมล็ด” ดังต่อไปนี้:

“อาตมาขอมอบความรับผิดชอบให้ท่านเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในจังหวัดของท่าน เมล็ดพุทธภาวะจะสามารถงอกงามตอบสนองด้วยกรรมสัมพันธ์เฉพาะ”

(โกโช หน้า 1242)

            เพื่อที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณต่อความเมตตาของพระสังฆราช ขอให้ผู้นับถือฮกเคโคในแต่ละประเทศปฏิบัติอย่างทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุในแต่ละประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพระนิชิเนียวโชนินและพระนิคเค่นโชนิน

บางครั้งพวกเราต้องเปชิญกับอุปสรรคมากมายในระหว่างความก้าวหน้าในการโคเซ็น-รุฝุทั่วทั้งโลก ถึงแม้ว่าจะเผชิญต่อความยากลำบากเช่นนั้น แต่ด้วยความศรัทธาสมบูรณ์ต่อกุศลผลบุญของได-โกฮนซน ผู้นับถือฮกเคโคทุกคนทั่วโลกจึงมีก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวัน เพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุ ตามคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำ “เมล็ดพุทธภาวะสามารถงอกตอบสนองกับกรรมสัมพันธ์เฉพาะ”

ปีนี้คือช่วงสุดท้ายสู่การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน แต่เดิม พระสังฆราชนิชิเนียวโชนินของพวกเรามอบเป้าหมาย “การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 เมื่อพวกเราจะฉลองศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน(ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)” นี้แก่พวกเรา

ตั้งแต่นั้นมา สมาชิกฮกเคโคทั่วโลกกำหนดเป้าหมายชะคุบุขุ วางแผนกิจกรรมชะคุบุขุรายปี รายเดือน และรายวันโดยละเอียด และลงมือทำ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในแต่ละเขตฮกเคโค มุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่มอบโดยพระสังฆราช

นี่คือปีสุดท้ายแห่งการปฏิบัติสู่เป้าหมายสำหรับปี ค.ศ. 2021 อาตมาขอให้ทุกคนในแต่ละประเทศตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุในปีนี้ และเพียรพยายาม เพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุสำหรับปี ค.ศ. 2021

สำนักงานใหญ่ของนิชิเร็นโชชูกำหนดคำขวัญของปีนี้เป็น “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา” อาตมาขอพูดถึงความหมายของคำขวัญนี้ พวกเราจะบรรลุเป้าหมายการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2020 ตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น วันนี้คือเวลาที่กำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรทั้งหมดในทุกประเทศ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสและด้วยจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว ต้องทำชะคุบุขุอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจแน่วแน่และบรรลุเป้าหมายทั้งในนามและความเป็นจริง นี่คือความหมายของคำขวัญ “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา”

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฝ่ายต่างประเทศเสนอเรื่องการปฏิบัติ 3 ข้อสำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศดัง ต่อไปนี้:

  1. จงลงมือทำบนพื้นฐานความปิติซึ่งเกิดจากการสวดมนต์ทำวาระ และสวดไดโมขุในแต่ละวัน
  2. จงก้าวหน้าในการโคเซ็น-รุฝุด้วยชะคุบุขุบนพื้นฐานจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว
  3. จงพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของท่านด้วยการร่วมพิธีโอโกะอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนและไปโทซัง

 

  1. จงลงมือทำบนพื้นฐานความปิติซึ่งเกิดจากการสวดมนต์ทำวาระ และสวดไดโมขุในแต่ละวัน

            การสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุคือการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพวกเราในฐานะผู้นับถือฮกเคโคของนิชิเร็นโชชู  นี่คือบ่อเกิดของกุศลผลบุญ  ด้วยการปฏิบัตินี้ พลังชีวิตของพวกเราจะเกิดขึ้นจากภายในชีวิตของพวกเราอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเราประสบผลสำเร็จ

โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่าน เช่น การกีดกันทางเชื้อชาติ ความยากจน และความขัดแย้งระหว่างศาสนาต่างๆ ในสถานการณ์ยุ่งเหยิงเช่นนั้น พวกเราสามารถได้มาซึ่งพลังเข้มแข็งเพื่อเอาชนะความลำบาก ยกระดับภูมิชีวิต และเปิดชีวิตที่มีความสุขโดยการสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุ ขอให้พวกเราสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน ด้วยความเชื่อมั่นนี้

 

  1. จงก้าวหน้าในการโคเซ็น-รุฝุด้วยชะคุบุขุบนพื้นฐานจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว

            ก่อนอื่นและสำคัญที่สุด สิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสคือสามัคคีด้วยจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา

ถ้าสมาชิกทั้งหมดในเขตฮกเคโคทำงานร่วมกัน ลงมือทำชะคุบุขุ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การไปเยี่ยมสมาชิกที่บ้านเพื่อพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของสมาชิก เมื่อนั้น ทางสู่การโคเซ็น-รุฝุจะเปิด และการเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ก็จะก้าวไปข้างหน้า

 

  1. จงพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของท่านด้วยการร่วมพิธีโอโกะอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนและไปโทซัง

พิธีโอโกะซึ่งประกอบทุกวันอาทิตย์ที่ 2 คือพิธีเพื่อให้พวกเราตอบแทนหนี้บุญคุณมากมายของพวกเราต่อพระรัตนตรัย:พระพุทธะ ธรรมะ และพระสงฆ์ ในขณะเดียวกัน พวกเราขจัดกรรมด้านลบของพวกเราจนหมดและฟื้นฟูคำสัญญาว่าจะทำชะคุบุขุ

กุศลผลบุญจากการร่วมพิธีโอโกะมอบพลังและจิตใจสงบสุขแก่พวกเรา เพื่อที่พวกเราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความสงบ  และพิธีโอโกะคือโอกาสสำคัญเพื่อฟังคำบรรยายจากพระสงฆ์ที่นำทางและเรียนคำสอนของนิชิเร็นโชชู

นอกจากนี้ การปฏิบัติแห่งการไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิคือรากฐานแห่งความศรัทธาสำหรับผู้นับถือนิชิเร็นโชชู

วัดใหญ่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่ซึ่งได-โกฮนซน ซึ่งเป็นชีวิตจริงของพระนิชิเร็นไดโชนิน ถูกปกป้องอย่างเข้มงวด และนี่คือสถานที่ซึ่งพระสังฆราชพำนัก เพื่อปกป้องเชื้อสายแห่งสายเลือดมรดกธรรมะ ซึ่งนำพวกเราไปสู่การบรรลุพุทธภาวะ

เมื่อชีวิตของพวกเราบริสุทธิ์จากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีเลิศและอากาศบริสุทธิ์ในวัดใหญ่ด้วยการไปโทซัง กรรมด้านลบของพวกเราจากการดูหมิ่นธรรมะตั้งแต่เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจะถูกขจัดจนหมด ทั้งกายและใจของพวกเราบริสุทธิ์และความตั้งใจว่าจะเผยแผ่จะผุดขึ้นมาในชีวิตของพวกเรา พร้อมทั้งกุศลผลบุญใหญ่อย่างแน่นอน

พวกเราควรจะเข้าใจว่าการโทซังทุกประเภท รวมทั้งการโทซังสำหรับสมาชิกที่เป็นตัวแทน การโทซังเพื่อศึกษาธรรมะภาคฤดูร้อนสำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศ การโทซังส่วนตัวและการโทซังสำหรับสมาชิกใหม่คือกิจกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาองค์กรของเขตฮกเคโคและการส่งเสริมผู้นับถือที่รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ที่จะรับภาระการโคเซ็น-รุฝุ

อาตมาปรารถนาให้พระสงฆ์และสมาชิกฮกเคโคทุกคนโปรดเข้าใจความหมายของคำขวัญสำหรับปี ค.ศ. 2020 “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา” ในขณะเดียวกัน เข้าใจความหมายเรื่องการปฏิบัติ 3 ข้อ หลังจากนั้น โปรดเต็มใจร่วมทุกกิจกรรมของความศรัทธาและการปฏิบัติ และลงมือทำด้วยความพยายามอย่างกล้าหาญเพื่อความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุ

ในวาระการดับขันธ์ของพระสังฆราชนิคเค่น โชนิน พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำดังต่อไปนี้:

            “สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสด้วยจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว คืออุทิศตัวพวกเราเองต่อไปต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองและผู้อื่นเพื่อที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณมากมายต่อพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับไปแล้ว”

            (สรุปความ)

            เพื่อที่พวกเราจะตอบแทนหนี้บุญคุณมากมายต่อพระนิคเค่นโชนิน และตอบแทนหนี้บุญคุณสำหรับความเมตตาของพระนิชิเนียวโชนิน ขอให้พวกเราอุทิศตนเองต่อการปฏิบัติร่วมกัน

อาตมาขอให้พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็นโชชูทั้งหมด โปรดสลักคำแนะนำนี้จากพระสังฆราชนิชิเนียวโชนินลงในหัวใจของท่าน นอกจากนี้ อาตมาขอให้ท่านมีความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้อย่างจริงจัง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมั่นคงแห่งต่างกายใจเดียว เพื่อที่จะทำให้เกิดสันติสุขแท้บนโลกนี้ ซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยมลทิน 5 ประการ และสร้างดินแดนพุทธะ

อาตมาขอจบสารปีใหม่ของอาตมาด้วยคำอธิษฐานจากก้นบึ้งหัวใจของอาตมาขอให้แต่ละท่านมีความสุข ความสงบ และความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมะแท้ในประเทศของท่าน

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association