คำบรรยายเพื่อการเผยแผ่

ในวาระการโทซังของเขตและโทซังส่วนบุคคล ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ

“รากแห่งความศรัทธาของเธอลึกเพียงใด อัญมณีในหัวใจของเธอบริสุทธิ์เพียงใด?”

โดยพระคุณเจ้าเฮียวโดะ นัมบะระ

เจ้าอาวาสวัดฮนเคียวจิ เมืองโทโยนากะ จังหวัดโอซาก้า

จากวารสารเมียวเคียว เมษายน 2019

 

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้มาโทซัง ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ  ตามที่ได้รับการแนะนำตัว อาตมาคือพระคุณเจ้าเฮียวโดะ นัมบะระ รับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดฮนเคียวจิ เมืองโทโยนากะ จังหวัดโอซาก้า  อาตมาขอเทศนาเรื่อง “รากแห่งความศรัทธาของเธอลึกเพียงใด อัญมณีในหัวใจของเธอบริสุทธิ์เพียงใด?” จากบทธรรมนิพนธ์

ในนิชิเร็นโชชู การมาโทซังที่วัดใหญ่หมายความว่าพวกเราอธิษฐานเพื่อการโคเซ็น-รุฝุ ซึ่งมีความหมายแท้จริง คือ เพื่อสันติสุขของโลกใบนี้ รวมทั้งการบรรลุพุทธภาวะในขณะเดียวกันเพื่อการชดใช้บาปกรรมส่วนตัวตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น พวกเราทำเช่นนี้ในพิธีโกไคหิโดยการสวดไดโมขุต่อได-โกฮนซนแห่งมหาวิหาร หัวใจและจิตวิญญาณของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) ซึ่งประกอบพิธีนี้โดยพระ สังฆราช ได-โกฮนซนซึ่งท่านกำลังจะเห็นในไม่ช้าหลังจากคำบรรยายนี้ คือตัวตนแท้ของพระนิชิเร็นไดโชนิน (พระพุทธะแท้) พวกเราเคารพได-โกฮนซนในฐานะพระพุทธะที่มีชีวิต จงพยายามมาโทซังบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากนี่คือบ่อเกิดของกุศลผลบุญ

การรับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่โดยการทำชะคุบุขุ

นี่คือ “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ” พวกเราเหลือเวลา 2 ปีก็จะถึงเหตุการณ์มงคลเพื่อฉลองการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) อาตมาเชื่อว่าทุกเขตมีความต่างกายใจเดียว ทำชะคุบุขุอย่างขยันและพัฒนาสมาชิกใหม่อยู่เรื่อยๆ

พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำในสาสน์ปีใหม่ดังต่อไปนี้:

“เหลือเวลา 2 ปีจนกว่าพวกเราจะทำให้คำสัญญาแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 เป็นจริง ความพยายามในปีนี้สำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่ทุกเขตจะบรรลุเป้าหมาย สมาชิกแต่ละคนต้องจำคำสั่งสอน “ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียวระหว่างพระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาส การทำงานใดๆย่อมสำเร็จ” จงมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำชะคุบุขุและลงมือทำเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย จงกำจัดอุปสรรคที่อยู่ตามรายทางด้วยชะคุบุขุที่กล้าหาญ”

(วารสารไดนิชิเร็น มกราคม 2019)

เขตของท่านอาจจะเลือกคำขวัญเอง สำหรับวัดของพวกเรา คำขวัญคือ “จงทำให้คำสัญญาของพวกเราเป็นจริงภายในพิธีโอเอชิกิปีนี้” และพวกเราเตือนความจำสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หนุ่มสาว ชรา ชายหรือหญิง ให้ร่วมกิจกรรมชะคุบุขุเพื่อการฉลองเหตุการณ์มงคลแห่งการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) นี่คือเหตุการณ์ในทุกเขตทั่วโลก เพียงเพราะว่าพวกเราต้องการให้สมาชิกทั้งหมดเข้าร่วมและรับกุศลผลบุญแห่งการทำให้คำสัญญาสำคัญนี้เป็นจริง

อาจมีคนรอบตัวท่าน ที่ถือว่าท่านเป็นบุคคลเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้หรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากท่าน ถ้าพวกเราไม่ให้ความช่วยเหลือพวกเขา พวกเราจะไม่สามารถบรรลุการโคเซ็น-รุฝุไม่ว่าพวกเราสวดมนต์เพื่อการโคเซ็น-รุฝุมากเพียงใด

พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำแก่พวกเราดังต่อไปนี้:

            “ถ้าพวกเราไม่พยายามก็จะไม่บรรลุการโคเซ็น-รุฝุ พวกเราทุกคนต้องเข้าใจว่าพวกเรามีภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ นั่นคือการปฏิบัติความเมตตาขั้นสูงสุด (ชะคุบุขุ) เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นทุกข์ เมื่อพวกเรารับผิดชอบและบรรลุภารกิจนี้ พวกเราสามารถได้รับปัญญาของพระพุทธะและได้รับกุศลผลบุญมากมาย” (วารสารไดนิชิเร็น ธันวาคม 2014)

พวกเราไม่สามารถบรรลุการโคเซ็น-รุฝุถ้าในเขตมีน้อยคนที่กระตือรือร้นทำชะคุบุขุ เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนเริ่มทุ่มเทความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขต เมื่อท่านกลับไปวัดของท่าน อาตมาอยากจะให้ท่านพัฒนาความสามารถของสมาชิกโดยการสอนพวกเขาเห็นความสำคัญของชะคุบุขุ

            ความศรัทธาที่หยั่งรากอย่างมั่นคงจะไม่มีวันสั่นคลอน

ผู้คนที่มีความศรัทธาผิวเผินอาจจะสนใจการปฏิบัติเพื่อกุศลผลบุญทันใจ  อย่างไรก็ตาม บุคคลเช่นนั้นกำลังทำในสิ่งที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดี พระนิชิเร็น ไดโชนินมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการมองการณ์ใกลในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบคุโบะ อามะ โกเซ็น”:

“รากแห่งความศรัทธาของเธอลึกเพียงใด อัญมณีในหัวใจของเธอบริสุทธิ์เพียงใด?”

(โกโช หน้า 1241)

บทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้มี 4 แถวเท่านั้นแต่พูดถึงความสำคัญมากของการเพิ่มความศรัทธาให้ลึก ซึ้งและความศรัทธาที่บริสุทธิ์เปรียบได้กับคริสตัลที่ไม่มีตำหนิ ถึงแม้ว่าต้นไม้ดูเหมือนเจริญงอกงาม ถ้ารากไม่หยั่งลึกพอ ใบของมันจะเหี่ยวเฉา และเมื่อถูกลมพัดก็จะล้มลง บุคคลหนึ่งในการปฏิบัตินี้ ที่มีความศรัทธาที่ดูเหมือนจริงใจเพียงภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถต้านทานอุปสรรคที่รุมเร้าเขาหรือเธอ  ในทางตรงข้าม ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีรากหยั่งลึกและแผ่ไปไกลจะอยู่รอดแม้แต่เมื่อลมที่พัดแรงขึ้นมาอย่างกะทันหันพัดใบไม้ทั้งหมดปลิวกระจาย ถึงแม้ว่าท่านมีประสบการณ์น่าหดหู่ เหมือนพายุที่ทำลายทุกสิ่งซึ่งท่านมี ตราบใดที่ท่านยังคงอดทนมาก ท่านจะได้สิ่งที่ท่านสูญเสียกลับคืนมา

ราก หมายถึง รากฐานของกุศลผลบุญที่ถูกสะสมของภูมิชีวิตที่ดีด้วยการปฏิบัติ การเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กับรากของมันแผ่ไปไกลและลึกเพียงใด และเมื่อการปฏิบัติของคนๆหนึ่งลึก ซึ้งและเข้มแข็ง กุศลผลบุญจะไหลอย่างเป็นธรรมชาติจากภายในแม้ว่าคนๆนั้นไม่ได้แสวงหาก็ตาม

ใน “การตีความบทธรรมนิพนธ์ “สาระสำคัญของสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ” พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินอธิบาย:

“บทธรรมนิพนธ์กล่าว “เหมือนหลายร้อยหลายพันใบของใบไม้บนต้นไม้ซึ่งเจริญเติบโตมาจากรากเดียว” “ใบไม้บนต้นไม้” หมายถึง สภาพชั่วคราว (ชกุ ) และมีจำนวนมากมาย และคำว่า “หนึ่งราก” หมายถึง แก่นแท้ (ฮน) และจึงมีเพียงหนึ่งเดียว” (มนดัง หน้า 523)

โซกา กักไกเติบโตเป็นกิ่งและใบบนนิชิเร็น โชชู รากที่เจริญเติบโตเป็นเวลา 700 ปี อย่างไรก็ตาม พวกเขาละทิ้งได-โกฮนซน รากดั้งเดิมของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ (ฮนมน) และกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ยึดมั่นได-โกฮนซนที่เป็นสิ่งสักการะขั้นพื้นฐานอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นมา องค์กรนี้เริ่มเสื่อมลง ใน ทางตรงข้าม นิชิเร็น โชชูเผชิญพายุแห่งการดูหมิ่นหลายลูก และพวกเราอาจจะสูญเสียใบไม้หลายใบ แต่รากยังคงแผ่ไปไกลบนพื้นดิน

ความรู้สึกขอบคุณสำหรับการได้เกิดมาในยุคนี้

นี่คือเวลาสำหรับพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกฮกเคโค ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก ได้งอกใบอีกครั้งหนึ่ง พวกเราเกิดที่นี่ในช่วงเวลาการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) ขอให้พวกเราก้าวหน้าอย่างกล้าหาญสู่เป้าหมาย พวกเราไม่ควรเสีย เวลาใดๆ พระสังฆราชประกาศว่า:

“พวกเราเผชิญความทุกข์ของนรกที่เผาไหม้หรือบรรลุพุทธภาวะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกระทำซึ่งพวกเราทำในแต่ละหนึ่งขณะจิต จุดหมายปลายทางของพวกเราจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าพวกเราเลือกที่จะอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว หรือใช้เวลาในแต่ละวันโดยไม่มีเป้าหมาย แต่ละการกระทำซึ่งพวกเราทำจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเรามีความสุขหรือไม่มีความสุข และพวกเราจะบรรลุพุทธภาวะหรือไม่”

(วารสารไดนิชิเร็น พฤศจิกายน 2014)

ท่านมีความเห็นอย่างไร? ความคิด คำพูด และการกระทำของท่านอุทิศให้กับการเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวหรือไม่? ขอให้พวกเราให้ความสนใจเวลาที่เหลือของปีนี้ ท่านจะสามารถบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่านเมื่อท่านทุ่มเทความพยายามของท่านในชะคุบุขุโดยไม่หยุด ชีวิตดูเหมือนยาว แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เวลาผ่านพวกเราไปตลอด และไม่มีอะไรยั่งยืน ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเราไม่สามารถเห็นชีวิต 3 ชาติ ทุกสิ่งที่พวกเราทำจะคงอยู่เป็นกรรมในชีวิต เมื่อใจจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ประจำวัน พวกเราอาจจะใช้เวลามีค่าของพวกเราเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ

ในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธะ” พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าว:

            “คำกล่าวของพระเทียนไท้ “สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือคำสอนชะคุบุขุ การหักล้างคำสอนชั่วคราว”  แท้ที่จริงก็เพราะเหตุผลนี้” (โกโช หน้า 673)

เช่นกัน ท่านกล่าว:

“ถ้าบัดนี้ท่านใช้ความพยายามทำโชจุ โดยปฏิบัติการปฏิบัติที่สงบสุข 4 ข้อ จะไม่เหมือนการหว่านเมล็ดในฤดูหนาวและคาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิใช่ไหม?

เมื่อไก่ตัวผู้ขันตอนรุ่งอรุณ มันมีประโยชน์ แต่ถ้ามันขันตอนค่ำ มันทำให้เกิดความกังวล

มันไร้สาระ ถ้าท่านปลีกตัวท่านเองเข้าไปในภูเขาโดยไม่หักล้างศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตรและปฏิบัติโชจุ ณ เวลาเมื่อเกิดความสับสนระหว่างสัทธรรมปุณฑริกสูตรกับคำสอนก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตร ท่านจะหมดโอกาสปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น บัดนี้ ในสมัยปัจฉิมธรรม ใครปฏิบัติชะคุบุขุอย่างถูกต้องตามที่สัทธรรมปุณฑริกสูตรสอน? ไม่ว่าท่านอาจจะพบใคร จงทำชะคุบูขุต่อผู้คนและหักล้างคำสอนของนิกายอื่น จงประกาศสุดกำลังของท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสัทธรรมปุณ ฑริกสูตรคือคำสอนเดียวเท่านั้นที่จะนำผู้คนไปสู่พุทธภาวะ และประกาศว่าคำสอนอื่นขัดขวางมิให้พวกเขาบรรลุการรู้แจ้งและเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้พวกเขาตกนรก การทำเช่นนี้จะทำให้ศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภทปรากฏอย่างแน่นอน (อ้างแล้ว)

พวกเราคือผู้นับถือฮกเคโคที่มีความศรัทธาต่อโกฮนซน ต้องไม่เกียจคร้าน ประณามคำสอนผิดและองค์กรที่เผยแพร่คำสอนผิดอย่างกล้าหาญ ด้วยปัญญาและความเข้าใจที่ว่าการปฏิบัติคำสอนอื่นนอกจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะไม่เพียงขัดขวางผู้ปฏิบัติเหล่านั้นมิให้บรรลุพุทธภาวะเท่านั้นแต่นำพวกเขาไปสู่ความทุกข์ของนรกอีกด้วย

สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือธรรมะเดียวที่ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตสามารถบรรลุพุทธภาวะ การเจริญ เติบโตของรากหยั่งลึกแห่งความศรัทธาและการปฏิบัติหมายความว่าพูดเกี่ยวกับกุศลผลบุญมากมายของโกฮนซนและคาดหวังว่าการกระทำชะคุบุขุเช่นนั้นจะทำให้ศัตรู 3 ประเภทปรากฏ การสะสมกุศลผลบุญจากการกระทำชะคุบุขุจะทำให้มนุษย์ปุถุชนสามารถบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้

พวกเรา (สมาชิกฮกเคโค) ที่สร้างกรรมสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระพุทธะ โชคดีเหลือเกินที่อยู่ที่นี่ในโอกาสหายากในการครบ 800 ปี แห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน โชคลาภนี้เนื่องมาจากข้อเท็จ จริงที่ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อความศรัทธาและการปฏิบัติธรรมะแท้ ถ้าพวกเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน พวกเราจะปฏิบัติชะคุบุขุมากมายใช่ไหม? พวกเราจะสามารถสวดไดโมขุอย่างจริงจังใช่ไหม? โชคลาภนี้คือความจริงใจ ความศรัทธาและการปฏิบัติจริงจังซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวพวกเรา ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการสวดไดโมขุและทำชะคุบุขุ

ชะคุบุขุคือการช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์

พระสังฆราชองค์ที่ 67 พระนิคเค่น โชนินมอบคำแนะนำดังต่อไปนี้:

“เกี่ยวกับชะคุบุขุ ตามที่พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน” “ท่านต้องละทิ้งความเชื่อที่ผิดของท่านทันทีและศรัทธาคำสอนเอกยานแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่สูงส่งที่สุด” แต่ละคนต้องมีความศรัทธาต่อธรรมะที่ถูกต้อง…นอกจากนี้ “การปรากฏความจริง”ถูกกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการทัดทาน[พระโพธิสัตว์]ฮะชิมัน” ในบทธรรมนิพนธ์นี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว: “เป็นเวลา 28 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ปีที่ 5 แห่งสมัยเค็นโช (ค.ศ. 1253) ถึงเดือนธันวาคมปีปัจจุบันนี้ ปีที่ 3 แห่งสมัยโคอัน (ค.ศ. 1280) อาตมา นิชิเร็น ไม่ได้ทำอะไรเลย ยกเว้น เรื่องหนึ่ง นั่นคือ อุทิศตัวอาตมาเองเพื่อให้ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นสวดอักษร 5 และ 7 ตัวของเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว การกระทำที่มีความเมตตานี้เหมือนกับแม่กำลังพยายามป้อนนมใส่ปากทารกของนาง” ”

(วารสารไดนิชิเร็น พฤศจิกายน 2001 สรุปความ)

เมื่อพวกเราพูดถึงคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน พวกเราไม่สามารถละเว้นชะคุบุขุได้  พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินกล่าว:

“ความหมายของชะคุบุขุคือสอนผู้ที่กำลังเผชิญผลกระทบจากการดูหมิ่นในชีวิตของพวกเขา และนำพวกเขามาสู่คำสอนที่ถูกต้อง ชะคุบุขุคือการกระทำที่มีความเมตตาที่สุดเพื่อช่วยมวลมนุษย์

นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระนิชิเร็น ไดโชนินประณามผู้ติดตามท่านที่เมินเฉยเมื่อผู้อื่นกำลังทุกข์จากผลของการดูหมิ่น ในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการปกป้องประเทศ” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอน:

            “พระพุทธะเตือนพวกเราด้วยคำกล่าวว่า “ถ้าท่านเห็นผู้ดูหมิ่นแต่ไม่หักล้างความผิดแห่งการดูหมิ่นของพวกเขา ท่านไม่ใช่สาวกของพระพุทธะ” (โกโช หน้า 145)

นอกจากนี้ ในบทธรรมนิพนธ์ จดหมายตอบภรรยาของอบุตสึโบ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:

“คนๆหนึ่งหักล้างการดูหมิ่นธรรมะหรือไม่ จะเป็นตัวกำหนดว่าคนๆนั้นจะสามารถพ้นจากบาปกรรมร้ายแรงที่เขาทำในอดีตหรือไม่ กรรมด้านลบของคนๆหนึ่งเองสามารถถูกขจัดถ้าคนๆนั้นสอนศาสนาพุทธแท้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ถ้าคนๆหนึ่งเห็นและได้ยินการดูหมิ่นธรรมะและไม่ประณาม เมื่อนั้นคุณสมบัติ 2 ประการของเขาแห่งการมองเห็นและการได้ยินถูกต้องจะเสื่อมลงทันที และคนๆนั้นจะเป็นบุคคลไร้ความเมตตาและไม่มีน้ำใจ

มหาธรรมาจารย์ฉางอันกล่าว ถ้าท่านคบกับผู้[ที่ดูหมิ่นธรรมะแท้]และขาดความเมตตาที่จะแก้ไขพวกเขา เมื่อนั้นแท้ที่จริงท่านเป็นศัตรูของพวกเขา” ” (โกโช หน้า 906)

การปล่อยให้คนที่รู้จักกับท่านทนทุกข์จากผลของการดูหมิ่นธรรมะคือสาเหตุพื้นฐานของความทุกข์ทั้งหมด นี่คือการฝ่าฝืนคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ดังนั้น ไม่สามารถเรียกบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ติดตามคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน นี่คือพวกเราจริงจังเกี่ยวกับชะคุบุขุอย่างไร”

(วารสารไดนิชิเร็น ตุลาคม 2016)

พิธีของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วมเท่านั้น มันเกี่ยวกับกระบวนการกระทำซึ่งพวกเราลงมือทำชะคุบุขุ  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าว:

อย่างไรก็ตาม คนๆหนึ่งควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (โกโช หน้า 1316)

ชะคุบุขุไม่ใช่การหลอกล่อใจ ในสมัยปัจฉิมธรรม ไม่ว่าคนๆหนึ่งยอมรับความสัมพันธ์กับธรรมะทันทีหรือสร้างความสัมพันธ์ย้อนกลับ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการจะช่วยพวกเขาทุกคน นั่นคือเหตุผลที่ทำไมพระนิชิเร็น ไดโชนินจึงเน้นว่าทำให้พวกเขาได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตรไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์ของท่านเป็นอย่างไร อาตมาอยากจะให้ทุกท่านนำคำพูดเหล่านี้ไปลงมือทำเนื่องจากคำพูดเหล่านี้เป็นหัวใจสู่การรับกุศลผลบุญมากมาย ซึ่งรวมทั้งการขจัดบาปกรรมตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้น

พิธีโกไคหิ คือ โอกาสสำหรับทุกคนสร้างความสัมพันธ์กับได-โกฮนซนแห่งมหาวิหารเป็นครั้งแรก พระนิชิเร็นไดโชนินผู้ที่จารึกได-โกฮนซน คือพระพุทธะแท้ บัดนี้ ขอให้พวกเราอุทิศตัวพวกเราเองต่อกิจกรรมชะคุบุขุเพื่อช่วยคนที่พวกเรารักและทุกคนให้พ้นทุกข์ แม้ว่าพวกเรามีความสัมพันธ์กับพวกเขาเล็กน้อยก็ตาม นี่คือวิธีซึ่งพวกเราตอบแทนหนี้บุญคุณพระนิชิเร็นไดโชนิน เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ “รากแห่งความศรัทธาของเธอลึกเพียงใด อัญมณีในหัวใจของเธอบริสุทธิ์เพียงใด?” ในวันนี้ขอให้พวกเราพัฒนาความศรัทธาจนถึงระดับนั้นและก้าวหน้าอย่างกล้าหาญ นี่คือจิตวิญญาณของผู้นับถือฮกเคโค

อาตมาอธิษฐานว่าท่านจะสะสมกุศลผลบุญยิ่งใหญ่โดยการสวดไดโมขุอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่า ชีวิตของท่านอาจจะง่ายหรือยากอย่างไร จงเน้นไปที่ความสำเร็จในภารกิจของพวกเรา วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า และจงยืนหยัดทำชะคุบุขุอย่างจริงจังและอย่างกล้าหาญ นี่คือวิธีซึ่งพวกเราสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่เคยรู้สึกมาก่อนตลอดชีวิตของพวกเรา ด้วยคำอธิษฐานนี้ อาตมาขอจบคำบรรยายของอาตมา

วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน กุมภาพันธ์ 2020 หน้า 15-19

ข้อความเพิ่มเติม

คุโบะ อามะ โกเซ็น: ผู้ติดตามพระนิชิเร็น ไดโชนินที่ยืนหยัดความศรัทธาจริงใจ  เธออาศัยอยู่ที่ยุอิ จังหวัดซูรูงะ

 

เมื่อโชจุเหมาะสม คนๆหนึ่งใช้ “4 การปฏิบัติที่สงบสุข”:

  1. การปฏิบัติที่สงบสุขโดยการกระทำ: หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุทางโลกและปฏิบัติในสถานที่สงบและไม่มีผู้คน อาทิ ป่าและภูเขา
  2. การปฏิบัติที่สงบสุขโดยคำพูด: สอนธรรมะด้วยท่าทีสงบ, โดยไม่มีการวิจารณ์ผู้อื่น
  3. การปฏิบัติที่สงบสุขโดยความคิด: ไม่มีความอิจฉาหรือไม่มีการโต้เถียงกับผู้อื่น
  4. การปฏิบัติที่สงบสุขโดยการยึดคำปฏิญาณ: รักษาความเมตตาและกล่าวคำปฏิญาณว่าจะช่วยทุกคน

การปฏิบัติเหล่านี้เหมาะสมในสมัยที่พระศากยมุนีมีพระชนม์ชีพและในสมัยสุทธิธรรมและรูปธรรม การปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่การปฏิบัติศาสนาพุทธสำหรับปัจจุบันสมัยปัจฉิมธรรม ดังนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ ให้รู้เวลาว่านี่เป็นเวลาเหมาะที่จะปฏิบัติโชจุหรือชะคุบุขุ

 

ศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภท: บท “การสนับสนุนให้อุทิศชีวิต” (คันจิ; บทที่ 13) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรบรรยายผู้คน 3 ประเภทที่บีฑาธรรมผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแข็งขันหลังจากการปรินิพพานของพระศากยมุนี ฆราวาสที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง พระสงฆ์ที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง และนักปราชญ์ปลอมที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association