20
เมษายน
18:30 — 20:30
สมาคมธรรมประทีป
Loading Events

ผู้นำสวดหลัก: คุณณรงค์
ผู้ช่วยผู้นำสวด: คุณศุภชัย(1), คุณปัณณธร(2), คุณอัครพงศ์(3)

Details

Date:
เมษายน 20
Time:
18:30 - 20:30