01
ธันวาคม
10:00 — 16:00
สมาคมธรรมประทีป
Loading Events
  • This event has passed.

10:00-11:45
สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ/ ศึกษาธรรม
ผู้นำสวด: คุณวันชาติ
ผู้ช่วยผู้นำสวด: คุณยุทธะวัฒน์(1), คุณพงศธร(2)
ผู้บรรยายธรรมะ: ผศ.ดร. ดรุณี

12:30-14:30
ธรรมกลุ่มราชพฤกษ์-คุณอังศนา
ผู้นำสวด: คุณศิริพร
ผู้บรรยายธรรมะ: คุณอังศนา

ธรรมกลุ่มก้าวหน้า
ผู้นำสวด: คุณพันธ์เทพ
ผู้บรรยายธรรมะ: คุณสุวัจชัย

15:00-16:00
สวดมนต์โชได
ผู้นำสวด: คุณธรรมธัช

Details

Date:
ธันวาคม 1
Time:
10:00 - 16:00