Loading Events
Find Events

Month View Events - กันยายน 2019

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
1

สวดมนต์โคเซ็นรุฟุ/ สวดมนต์รำลึกผู้ก่อตั้งสมาคมฯ/ ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

2
3

กิจกรรมเขตบางไผ่

4

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

5

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

6
7

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

8

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

9
10

กิจกรรมเขตบางไผ่

11

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

12

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

13
14

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

15

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

16
17

กิจกรรมเขตบางไผ่

18

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

19

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

20
21

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

22

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

23
24

กิจกรรมเขตบางไผ่

25

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

26

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

27
28

สวดมนต์เย็นและโชไดเพื่อให้มีศูนย์กลางประเทศไทย Gongyo +Shodai

29

สวดมนต์ /ศึกษาธรรม Gongyo +Study Meeting

30
1

กิจกรรมเขตบางไผ่

2

กิจกรรมเขต ราชา ดาวคะนอง บางบอน

3

สวดมนต์เผยแผ่ธรรมทั่วโลก Gongyo +Shodai

4
5

งดกิจกรรม no activity

+ Export Events