คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว มิถุนายน 2011 หน้า 50-53
อักษรจีน “法 โฮ” ในฮตโทหมายถึงคำสอนของพระนิชิเร็นและอักษร “統 โท” หมายถึง “เกี่ยวพัน” อักษร “相続 โซโซกุ” หมายถึง “รับคำสอน”หรือ
“สิ่งซึ่งตกทอดมาจากพ่อหรือแม่ของพวกเรา” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฮตโท โซโซกุหมายถึงส่งมอบความศรัทธาและการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชูจากพ่อแม่สู่ลูก ฮตโท โซโซกุมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้นับถือนิชิเร็น โชชู ประการแรก มันสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไปทั่วโลกและบรรลุการโคเซ็น-รูฝุ ประการที่ 2 มันจำเป็นเพื่อที่จะส่งมอบความศรัทธาสู่ลูก เพื่อที่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นจะดำรงอยู่ตลอดไปในอนาคต (เรียวโบะ คุจุ) สุดท้าย ฮตโท โซโซกุจำเป็นสำหรับทุกคนในครอบครัวของพวกเรา รวมทั้งลูกและหลานทุกคน เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุข
ขอให้พวกเราเริ่มตั้งแต่เวลาช่วงวัยรุ่นของพวกเรา
ท่านเคยได้ยินสุภาษิต “จิตวิญญาณของเด็ก 3 ขวบดำรงอยู่จนกระทั่งคนๆนั้นอายุ 100”หรือไม่?
สุภาษิตนี้หมายความว่านิสัยของพวกเราซึ่งปรากฏในขณะที่เป็นเด็กหัดเดินจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเราเป็นผู้ใหญ่ ขอให้พวกเรานำสุภาษิตนี้มาใช้กับความศรัทธาและการปฏิบัติและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง เมื่อท่านโตขึ้น ท่านกำลังจะเผชิญหลายเรื่องจากโรงเรียน เพื่อน ที่ทำงาน และครอบครัว และท่านจะไม่รู้วิธีเอาชนะเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านสวดมนต์อย่างจริงจังทุกวัน โกฮนซนจะแสดงให้ท่านเห็นวิธีเอาชนะเรื่องเหล่านี้และจะนำท่านไปสู่หนทางถูกต้อง นี่คือกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา
อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรสวดไดโมขุเมื่อท่านมีปัญหาเท่านั้น เนื่องจากพวกเราสามารถสะสมโชคลาภเมื่อสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุต่อเนื่องทุกวัน
สิ่งสำคัญคือมีการปฏิบัติอย่างมีวินัย ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เมื่อพวกเราสร้างนิสัยสวดมนต์ตั้งแต่ตอนที่พวกเราเป็นเด็ก พวกเราจะไม่ลืมความศรัทธาและการปฏิบัติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ หลังจากนั้น เมื่อเผชิญความยากลำบากก็จะสามารถเอาชนะพวกมัน เมื่อท่านปฏิบัติต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ อนาคตของท่านสดใสและยาวไกล โปรดให้สัญญาว่าจะสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน และพยายามมีท่าทีปลื้มปิติเมื่อท่านไปวัด ดังนั้น เมื่อท่านโตขึ้นโปรดช่วยกันเผยแผ่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นฯ
สำหรับสมาชิกในครอบครัว
อาตมาแน่ใจว่าหลายท่านกังวลเกี่ยวกับฮตโท โซโซกุ ประเด็นสำคัญที่สุดในการทำฮตโท โซโซกุ คือเริ่มแต่เนิ่นๆ จงสอนลูกของท่านในหลักการแห่งความศรัทธาและการปฏิบัติ เพื่อที่จะไม่พลาดจังหวะเวลานี้ ประการแรก ท่านไม่ควรตั้งสมมุติฐานผิด อาทิ “ลูกของข้าพเจ้ายังเยาว์วัยเกินไป” หรือ “พวกเราควรจะรอจนกว่าลูกโตกว่านี้” เนื่องจาก “ลูกที่เติบโตกำลังเลียนแบบพ่อแม่ของพวกเขา” ท่านสามารถทำให้ดูเป็นตัวอย่างและแสดงท่าทีของท่านในการปรนนิบัติโกฮนซนและการมีท่าทีถูกต้องขณะที่สวดมนต์ทำวาระทุกวัน ลูกจะเรียนรู้ถึงความสำคัญของความศรัทธาและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ และจะพบกุศลผลบุญยิ่งใหญ่จากโกฮนซนด้วยตัวพวกเขาเอง โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อที่ทำฮตโท โซโซกุสำเร็จ:
1. เมื่อท่านสวดมนต์ทำวาระ ขอให้นำลูกของท่านมานั่งหรือนอนใกล้ท่านเพื่อที่พวกเขาสามารถได้ยินพระสูตรและไดโมขุ
2. จงปรับความเร็วให้อยู่ในระดับที่ลูกของท่านสามารถออกเสียงและสอนพวกเขาสวดมนต์ทำวาระอย่างอดทน
3. จงสวดมนต์ทำวาระเช้าและเย็นร่วมกันบ่อยครั้งเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากสวดมนต์ทำวาระเสร็จ จงทักทายซึ่งกันและกันอย่างร่าเริง โดยพูด “สวัสดีตอนเช้า” หรือ “สวัสดีตอนเย็น”
4. จงสอนลูกของท่านให้เคารพโกฮนซนด้วยท่าทีและพฤติกรรมของท่านขณะที่ปรนนิบัติโกฮนซน
5. มอบความรับผิดชอบแก่ลูกของท่านในการถวายแด่โกฮนซน อาทิ การถวายน้ำหรือเปลี่ยนน้ำในแจกัน
6. จงมีบทบาทในการพาลูกของท่านไปฟังคำบรรยายโอโกะหรือร่วมพิธีอื่นที่วัด
ใน “ว่าด้วยระเบียบวิธี”(เคงิ โช) พระสังฆราชองค์ที่ 9 พระนิชิอุโชนินมอบคำแนะนำแก่พวกเราดังต่อไปนี้: “ท่านควรจะสอนผู้ที่กำลังดูหมิ่นธรรมะ-
คู่สมรสของท่าน ลูก และบุคคลที่มีกรรมสัมพันธ์กับท่าน-อย่างต่อเนื่อง” (ว่าด้วยระเบียบวิธี สาระสำคัญ)
พวกเราต้องนำสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้นับถือนิชิเร็น โชชูให้มีความศรัทธาศาสนาพุทธแท้ ขอให้พวกเราชะคุบุขุสมาชิกในครอบครัวต่อเนื่องด้วยความอดทนมาก ไม่ได้พูดเกินจริงเมื่อกล่าวว่าความสำเร็จของการโคเซ็น-รูฝุจะขึ้นอยู่กับพวกเราสามารถทำฮตโท โซโซกุสำเร็จหรือไม่
การตอบแทนหนี้บุญคุณด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติ
ถ้าลูกของท่านไม่เคยลืมความสำคัญของความศรัทธาและการปฏิบัติต่อโกฮนซน เขาจะไม่มีวันลืมกรรมสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างพ่อแม่กับลูก ดังนั้น ลูกของท่านจะเชื่อฟังหรือกตัญญูต่อท่าน
พระนิชิเร็นฯกล่าว: “นี่คือชะตากรรมที่พวกเขาเป็นพ่อแม่ของอาตมา และอาตมาเป็นลูกของพวกเขา”
ด้วยการตอบแทนหนี้บุญคุณบนพื้นฐานความศรัทธาและการปฏิบัติและการสอนลูกของเขา ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น การทำฮตโทโซโซกุเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคนเพื่อที่จะสร้างความสุขที่ทำลายไม่ได้ในอนาคต
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน ตุลาคม 2011 หน้า 16-17

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association