คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2014 หน้า 14-17
ความสัมพันธ์ 2 ชนิดกับโกฮนซน
ความสัมพันธ์ด้านบวกทำให้บุคคลหนึ่งสร้างความสัมพันธ์กับโกฮนซนโดยไม่มีความยากใดๆและดังนั้น เมื่อบางคนได้ยินเกี่ยวกับความศรัทธาและการปฏิบัตินี้จากผู้อื่น บุคคลนั้นสามารถรับคำสอนของนิชิเร็น โชชูอย่างเต็มใจและถูกเรียกว่า “บุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้านบวก” ในทางตรงข้าม ในความสัมพันธ์ย้อนกลับ ถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งได้ยินเกี่ยวกับความศรัทธาและการปฏิบัตินี้ เขาไม่เชื่อ แต่กลับพูดถึงนิชิเร็น โชชูในแง่ร้าย ต่อต้าน และสะสมการดูหมิ่น อย่างไรก็ตาม การกระทำด้านลบเหล่านี้จะปรากฏเป็นความสัมพันธ์กับโกฮนซนที่ตรงกันข้าม (ย้อนกลับ) กับความสัมพันธ์ด้านบวก เนื่องมาจากการกระทำผิดแห่งการดูหมิ่น คนเหล่านี้จะต้องทนทุกข์บนหนทางชั่วเป็นเวลานานอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ซึ่งเขาสร้างโดยการได้ยินเกี่ยวกับธรรมมหัศจรรย์จะไม่มีวันหายไป และยังคงอยู่ในชีวิตของเขา เนื่องจากความสัมพันธ์กับโกฮนซนนี้ บุคคลนี้ที่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับจะสามารถบรรลุการรู้แจ้งในอนาคต
ความสัมพันธ์แบบกลองพิษ
ความสัมพันธ์ย้อนกลับถูกเรียกว่า “ความสัมพันธ์แบบกลองพิษ” เช่นกัน เรื่องกลองพิษปรากฏในนิรวาณสูตร: “เมื่อกลองที่ถูกอาบยาพิษถูกตี ผู้ที่ได้ยินเสียงจะตาย ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่อยากฟัง” ตัว อย่างนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าบุคคลหนึ่งไม่ต้องการฟังและเขาไม่ยอมรับฟัง พวกเราก็ควรจะพูดเกี่ยวกับศาสนาพุทธแท้และทำชะคุบุขุเพื่อที่เขาจะสามารถมีกรรมสัมพันธ์กับโกฮนซนถึงแม้ว่าผู้คนพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการปฏิบัติความศรัทธาของท่าน” และพูดถึงพวกเราในแง่ร้าย แต่ในระยะยาว พวกเขาจะมีความสุขเนื่องมาจากความสัมพันธ์ย้อนกลับ ประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง ณ ที่นี้คือพวกเราต้องพูดเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธะ
เมื่อพวกเราทำชะคุบุขุ มีทั้งคนที่มีความสัมพันธ์ด้านบวก (จุนเอ็น) และความสัมพันธ์ด้านลบ (เงียะกุเอ็น) กับโกฮนซน นี่เป็นเหตุการณ์ปลื้มปิติเมื่อพวกเราสามารถทำให้บางคนศรัทธาต่อโกฮนซนทันที แต่ชะคุบุขุก็ไม่ง่ายเช่นนั้น บางครั้ง ผู้คนที่ต่อต้านความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราจะพูดถึงพวกเราในแง่ร้าย อย่างไรก็ตาม ตามที่พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร”: “อย่างไรก็ตาม คนๆหนึ่งควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่ปฏิบัติตามและมีความศรัทธาจะสามารถบรรลุการรู้แจ้ง และแม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่น ในที่สุดจะบรรลุพุทธภาวะด้วยความสัมพันธ์แบบกลองพิษเช่นกัน” (ชินเพ็น หน้า 1316)
บัดนี้ในสมัยปัจฉิมธรรม วิธีเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเราสามารถมีความสุขคือเชื่อในคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินและสวดไดโมขุจริงจัง ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้อื่นไม่ต้องการฟังพวกเรา สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือพวกเราชะคุบุขุพวกเขาอย่างจริงใจ
การปฏิบัติศาสนาพุทธของพระสทาปริภูตโพธิสัตว์ (ฟุเคียว)
ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร มีเรื่องราวการปฏิบัติศาสนาพุทธของพระสทาปริภูตโพธิสัตว์ (ฟุเคียว โบซัตสึ) พระโพธิสัตว์องค์นี้ปฏิบัติโดยการพนมมือและโค้งคำนับทุกคนที่เขาพบบนถนน เนื่องจากเขาเข้าใจว่าทุกคน (ทั้งๆที่แตกต่างกัน) มีธรรมชาติพุทธะ พระสทาปริภูตโพธิสัตว์โค้งให้กับทุกคน และพูดกับพวกเขา “อาตมาเคารพท่านอย่างสุดซึ้ง ทุกท่านจะบรรลุพุทธภาวะด้วยการปฏิบัติโพธิสัตว์แน่นอน”
อย่างไรก็ตาม คนที่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์โค้งคำนับขว้างก้อนหินใส่เขา ตีเขาด้วยกิ่งไม้สั้นๆ และกล่าวหาเขาว่าพูดโกหก แต่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ไม่เคยยอมแพ้ เขาพนมมือแสดงความเคารพและสอนต่อเนื่องว่าทุกคนมีธรรมชาติพุทธะและสามารถมีความสุขแน่นอนด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ที่ขว้างก้อนหินใส่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ตกนรก แต่หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน เนื่องจากเขา (พวกเขาสามารถมีความสุข) บรรลุการรู้แจ้ง นี่มิใช่อะไรนอกจากข้อพิสูจน์ยอดเยี่ยมที่ว่าความพยายามชะคุบุขุของพระสทาปริภูตโพธิสัตว์ช่วยได้แม้แต่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ เรื่องนี้สอนพวกเราว่าไม่ว่าพวกเราพบคนประเภทไหน พวกเราควรจะทำชะคุบุขุต่อเนื่องด้วยความเคารพและความสุภาพที่สุดและอย่ายอมแพ้
บทสรุป
ในสมัยปัจฉิมธรรม สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือสอนและทำให้ผู้คนได้ยินนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวของพระนิชิเร็น ไดโชนินอย่างจริงใจ อย่างสุภาพ และจากก้นบึ้งหัวใจของพวกเรา ถึงแม้ว่าไม่ได้รับความสนใจก็ตาม
ดังนั้น คนที่มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับโกฮนซนจะสามารถมีความสุขโดยการพยายามสวดมนต์ทำวาระ สวดโชได(ไดโมขุ) และชะคุบุขุ แม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่นธรรมะแท้จริงจะสร้างความสัมพันธ์แบบกลองพิษและจะได้รับการช่วยจากพระนิชิเร็น ไดโชนินในอนาคตอันห่างไกล ด้วยความพยายามชะคุบุขุอย่างต่อเนื่อง ขอให้พวกเราพาทุกคนมาพบโกฮนซน เนื่องจากศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินสูงส่งและมีคุณความดี
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน ธันวาคม 2014 หน้า 18-19