คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว ธันวาคม 2014 หน้า 14-17
พระนิชิเร็น ไดโชนินประสบในสิ่งที่ถูกเรียกว่า “การบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งและการบีฑาธรรมเล็กน้อยนับไม่ถ้วน” (ในการบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งแต่ละครั้งเกือบจะทำให้ท่านเสียชีวิต) เนื่องจากพระนิชิเร็นไดโชนินเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องด้วยการชะคุบุขุ พระสงฆ์นิกายอื่นและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจึงบีฑาธรรมท่านหลายครั้ง การบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งคือ: การเนรเทศไปแหลมอิสึ การบีฑาธรรมที่โคมัตสึบาระ การบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ และการเนรเทศไปเกาะซาโดะ
การบีฑาธรรมที่ โคมัตสึบาระ
ในโตโจ โนะ โกะ จังหวัดอาวะ (ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดชิบะ) เมืองเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน มีความขัดแย้งในเรื่องที่ดินระหว่างเรียวเคโนะ อามะ (ลูกศิษย์ของท่าน) กับโตโจ คาเงะโนบุ ผู้ปกครองพื้นที่ เรียวเคโนะ อามะขอคำแนะนำจากพระนิชิเร็น ไดโชนินเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา เนื่องมา จากคำอธิษฐานและคำแนะนำของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เรียวเคโนะ อามะชนะคดีในศาล โตโจ คาเงะโนบุ ที่มีความศรัทธาต่อนิกายเน็มบุตสึ (สุขาวดี) ซึ่งถูกพระนิชิเร็น ไดโชนินหักล้างจึงมีความแค้นท่านมากขึ้น พระนิชิเร็น ไดโชนินบรรยายสถานการณ์ในลักษณะดังนี้:
“ที่ดินบริเวณโตโจถูกปิดกั้นเพื่อที่อาตมาไม่สามารถเข้าไปได้ ดังนั้น อาตมาไม่สามารถไปเยี่ยมสุสานพ่อแม่ของอาตมาเป็นเวลาหลายปี” (ชินเพ็น หน้า 1264)
ถึงแม้ว่าคาเงะโนบุพยายามขัดขวางมิให้พระนิชิเร็น ไดโชนินเข้าไปในบริเวณนั้น ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่ 1 แห่งสมัยบุนเออิ (ค.ศ.1264) พระนิชิเร็น ไดโชนินทราบข่าวความเจ็บป่วยของเมียวเร็น (แม่ของท่าน) และกลับสู่จังหวัดอาวะเพื่อดูแลนาง ท่านทราบว่าการกลับไปครั้งนี้อาจจะทำให้ชีวิตของท่านอยู่ในอันตราย หลังจากคำอธิษฐานของพระนิชิเร็น ไดโชนินทำให้เมียวเร็นหายป่วย ท่านยังอยู่ในจังหวัดอาวะต่อและเผยแผ่คำสอนแท้จริงที่วัดเร็งเงจิที่เป็นศูนย์กลางของท่าน ดังนั้น ผู้คนมากมายมีความศรัทธาต่อธรรมะแท้
ในระหว่างเวลานั้น เมื่อคาเงะโนบุรู้ข่าวการกลับมาของพระนิชิเร็นไดโชนิน เขารอโอกาสที่จะทำร้ายท่าน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1264 คุโด โยชิทากะ ผู้ปกครองบริเวณอะมะสึ ซึ่งนับถือศาสนาพุทธแท้ได้เชิญพระนิชิเร็น ไดโชนินไปบ้านของเขา ดังนั้น ท่านจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นพร้อมกับลูกศิษย์ 10 คน ในระหว่างทาง ท่านถูกผู้นับถือนิกายเน็มบุตสึหลายร้อยคนทำร้าย เคียวนินโบ (ลูกศิษย์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน) ถูกฆ่าในที่เกิดเหตุ คุโด โยชิทากะได้รับบาดเจ็บสาหัส และพระนิชิเร็น ไดโชนินได้รับบาดแผลรุนแรงบนหน้าผากด้านขวา และแขนซ้ายหัก บนรูปแกะสลักของพระนิชิเร็น ไดโชนินในมิเออิโดและรูปปั้นในเคียะกุเด็น ณ วัดใหญ่ ปรากฏแผลเป็นจากบาดแผลนี้
การปรากฏตัวของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร
บท “การสนับสนุนให้อุทิศชีวิต” (คันจิ; บทที่ 13) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรบรรยายถึงผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยปัจฉิมธรรม:
“หลังจากการดับขันธ์ของพระพุทธะ ในสมัยแห่งความกลัวและความชั่ว พวกเราจะเทศนาทุกหนทุกแห่ง จะมีคนที่มีอวิชชาจำนวนมากมายจะสาปแช่งและพูดให้ร้ายพวกเราและจะทำร้ายพวกเราด้วยดาบและไม้พลอง…” (โฮเคเคียว หน้า 375, สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 193)
เนื่องจากผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง กล่าวกันว่าพวกเขาจะประสบการบีฑาธรรมนานาชนิด อาทิ ถูกพูดให้ร้าย ถูกทำร้ายด้วยดาบและไม้พลอง และอื่นๆอีก การบีฑาธรรมที่โคมัตสึบาระคือข้อพิสูจน์ถูกต้องของคำพยากรณ์นี้ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ข้อเท็จจริงที่ว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องและถูกทำร้ายด้วยอาวุธ อาทิ ดาบ พิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแท้จริง
การตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเรา
สัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าวอย่างชัดเจนว่า “บุคคลที่เผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรจะประสบความยากลำบาก” พระนิชิเร็น ไดโชนินเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ทั้งๆที่ท่านรู้ว่าท่านจะประสบความยากลำบาก ท่านเผยแผ่นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเพื่อที่จะช่วยผู้คนในสมัยปัจฉิมธรรม ดังนั้น พวกเราไม่ควรลืมว่าพวกเราสามารถปฏิบัติความศรัทธานี้เนื่องมาจากความเมตตาไพศาลของพระนิชิเร็นไดโชนินเท่านั้น เพื่อที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณท่าน พวกเราควรจะพยายามสวดมนต์ทำวาระเช้าและเย็นอย่างเข้มแข็งทุกวันและทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถของพวกเราในการทำชะคุบุขุ
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน เมษายน 2015 หน้า 10 – 11
โตโจ คาเงะโนบุ: ผู้ปกครองหมู่บ้านโตโจ ตำบลนางาสะ จังหวัดอาวะและเป็นผู้นับถือนิกายเน็มบุตสึ แรงกล้า เมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินประกาศสถาปนาศาสนาพุทธของท่านเป็นครั้งแรก ณ วัดเซอิโชจิในค.ศ. 1253 โตโจ คาเงะโนบุโกรธมากเมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินวิจารณ์นิกายเน็มบุตสึอย่างรุนแรง เขาพยายามฆ่าท่าน ความเกลียดชังของเขาไม่บรรเทาลง และเมื่อท่านกลับมาจังหวัดอาวะใน ค.ศ. 1264 เขาและคนของเขาซุ่มโจมตีท่าน ณ สถานที่ซึ่งถูกเรียกว่าโคมัตสึบาระ

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association