คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2016 หน้า 18-21
การเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้จริง
พระสังฆราชองค์ที่ 9 พระนิชิอุ โชนินเกิดในเดือนเมษายน ค.ศ.1402 (ปีที่ 9 แห่งสมัยโอเออิ) ณ บ้านพักของนันโจในอูเอโนะใกล้วัดไทเซคิจิ เมื่อท่านเยาว์วัย ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสังฆราชองค์ที่ 8 พระนิชิเออิ โชนิน ต่อมา ท่านรับการสืบทอดสายเลือดมรดกธรรมะจากพระนิชิเออิ โชนิน และในปีค.ศ. 1419 (ปีที่ 26 แห่งสมัยโอเออิ) พระนิชิอุ โชนินเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 9 ของนิชิเร็น โชชู
หลังจากเป็นพระสังฆราช พระนิชิอุ โชนินออกเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ ท่านเดินทางจากโอชู (ทางเหนือ) ถึงกรุงเกียวโต (ทางใต้) และหลังจากนั้นไปที่เอชิโงะ เนื่องจาก ณ เวลานั้นยังไม่มีรถไฟและรถยนต์ พวกเราสามารถสันนิษฐานว่าต้องมีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นต่อเนื่องในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อเผยแผ่ นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1432 พระนิชิอุโชนินพยายามชะคุบุขุผู้นำของประเทศโดยการส่งจดหมายทัดทาน เหมือนกับที่พระสังฆราชที่สืบต่อกันมาปฏิบัติ ต่อโชกุนโยชิโนริ อชิคะงะ
ความพยายามเพื่อพัฒนานิชิเร็น โชชู
พระนิชิอุ โชนินทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาวัดไทเซคิจิและวัดในท้องถิ่น ใน ค.ศ. 1424 ท่านสร้างสิ่งปลูกสร้าง ณ วัดไทเซคิจิที่เสียหาย ขึ้นมาใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้น ท่านสร้างคลังสมบัติ (โกโฮโซ) ขึ้นมาใหม่ และในเดือนมีนาคม ท่านสร้างเคียะกุเด็น (หอรับรอง)
พระนิชิอุ โชนินไม่เพียงพยายามบูรณะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดไทเซคิจิเท่านั้น ท่านดำเนินการโครงการก่อสร้างในบริเวณท้องถิ่นด้วย ท่านสร้างวัดฮกเคโดในจังหวัดซูรูงะ ต่อมา วัดนี้กลายเป็นวัดฮนโคจิและวัดโยเกียวจิ และท่านสร้างวัดฮกเคโดในจังหวัดไค ซึ่งต่อมา กลายเป็นวัดอุเมียวจิ ท่านบูรณะวัดมากมายในบริเวณโทโฮกุในระหว่างที่ท่านมาเผยแผ่ธรรมะ พระนิชิอุ โชนินมีส่วนร่วมทำประโยชน์อย่างมากแก่การพัฒนานิชิเร็น โชชู
พระนิชิอุ โชนินอบรมลูกศิษย์มากมายและจัดระบบคำสอนและพิธีที่สืบทอดมาจากพระนิชิเร็นไดโชนิน และพระนิคโค โชนิน เพื่อที่ผู้คนสามารถปฏิบัติศาสนาพุทธแท้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุการรู้แจ้ง นิพนธ์ “ว่าด้วยพิธี” (เคกิ-โช) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ตกทอดแก่วัดไทเซคิจิ ในหนังสือเล่มนี้ ชี้ให้เห็นพิธีสำคัญต่างๆและข้อปฏิบัติด้านความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราอย่างละเอียด “ว่าด้วยพิธี” คือคำสอนที่รวมกฎและระเบียบต่างๆของวัดใหญ่
ใน ค.ศ. 1467 พระนิชิอุ โชนินมอบสายเลือดมรดกธรรมะแก่พระสังฆราชองค์ที่ 10 (พระนิชิโจ โชนิน) หลังจากนั้น ท่านย้ายไปที่วัดฮกเคโดในจังหวัดไค
อย่างไรก็ตาม พระนิชิโจ โชนินและพระสังฆราชองค์ที่ 11 พระนิตเทอิ โชนินดับขันธ์ตาม ลำดับ และพระนิชิอุ โชนินกลับมาเป็นพระสังฆราชอีกครั้งหนึ่ง ท่านมอบมรดกธรรมะแก่พระสังฆ ราชองค์ที่ 12 พระนิคชินโชนิน ใน ค.ศ. 1482 ต่อมา ในวันที่ 29 กันยายนปีนั้น ท่านดับขันธ์ที่ซูงิยามะในวัย 81 ปี
พระนิชิอุ โชนิน ที่เป็นผู้นำของนิชิเร็น โชชูที่สมควรแก่การเคารพเป็นเวลา 60 กว่าปี และพระ สังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินได้รับความเคารพเป็น “ผู้บูรณะคนสำคัญ”
ตำนานเกี่ยวกับพระนิชิอุ โชนิน
มีตำนานมากมายที่บรรยายคุณความดีสูงส่งของพระนิชิอุ โชนิน ยกตัวอย่าง ครั้งหนึ่งท่านอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ที่ขาดแคลนอาหารเป็นประจำ พระนิชิอุ โชนินสงสารพวกเขาและต้องการทำให้พวกเขามีความสุข ท่านนำหม้อใบหนึ่งออกมาจากสัมภาระของท่านและนำข้าวจำนวนหนึ่งออกมาจากถุง สาวใช้ที่กำลังมองอยู่เริ่มหัวเราะ เธอพูด “เนื่องจากพวกเราเป็นครอบครัวใหญ่ ข้าวนิดหน่อยแค่นี้ไม่พอหรอก” พระนิชิอุ โชนินพูดกับเธออย่างใจเย็น “ก่อไฟเถอะ” ในขณะกำลังหุงข้าว ที่น่าแปลกประหลาด ข้าวเริ่มไหลล้นออกมาจากหม้อ ครอบครัวใหญ่สามารถรับประทานข้าวจนหนำใจเป็นครั้งแรกและขอบคุณพระนิชิอุ โชนิน
“คำทัดทานของพระนิชิอุ โชนิน” ถูกอ่านในพิธีโอเอชิกิ
ณ พิธีโอเอชิกิ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ 6 รูปอ่านบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน”และจด หมายทัดทานซึ่งเรียกว่า “โมชิโจ” จดหมายฉบับแรกคือ “คำทัดทานของพระนิชิอุ โชนิน” ซึ่งกล่าว:
“ถ้าทุกคนปฏิบัติศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ประเทศจะสงบสุขและผู้คนจะสามารถดำเนินชีวิตที่มีความสุขและความสงบ”
ปัจจุบัน เกิดเหตุการณ์ที่น่าโศกเศร้าทั่วโลก วิธีเดียวเท่านั้นเพื่อสร้างโลกที่ซึ่งทุกคนสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขคือด้วยการปฏิบัติและการเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้จริงของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน มกราคม 2017 หน้า 16 – 17

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association